Hyland och ReadSoft - en perfekt kombination för alla parter

by Bill Priemer, President and CEO, Hyland, creator of OnBase

Hylands erbjudande att förvärva ReadSoft är intressant inte bara för våra två bolag, utan också för ECM-industrin som helhet. Jag är övertygad om att ReadSoft och Hyland passar varandra perfekt och att vi tillsammans får en oöverträffad förmåga att hjälpa kunder att utveckla sina organisationer genom att dra nytta av sin information och automatisera sina affärsprocesser.

Historiskt har vi på Hyland haft en god relation med ReadSoft, inte minst när vi vid olika tillfällen samarbetat för att integrera våra produkter och skapa gemensamma erbjudanden till våra kunder. Min känsla är att ReadSofts medarbetare på många sätt liknar Hylands – där finns en hög kompetens och en passion för arbetsuppgiften. De alltid är stimulerande att arbeta tillsammans med.

Jag är övertygad om att Hyland är ett perfekt hem för ReadSofts medarbetare.  Här följer några anledningar:

  1. I likhet med ReadSoft är Hyland ett mjukvarubolag med en kultur som är skapad för att attrahera, behålla och inspirera mjukvaruutvecklare
  2. Hyland är ett bolag i samma storleksklass som ReadSoft. Vi har i en miljö som är bekant och bekväm för ReadSofts anställda.
  3. ReadSofts europeiska verksamhet är betydligt större än Hylands. Vi vill etablera oss starkare i Europa och ReadSoft har en spännande marknadsposition. Förutom att vi vill utveckla ReadSofts globala affär och närvaro ser vi ReadSoft som kärnan i Hylands framtida verksamhet i Europa,  Mellanöstern och Afrika.
  4. Av detta följer att Hyland vill ge ReadSofts medarbetare möjligheten att verkligen påverka hur det kombinerade bolaget utformas. Det handlar inte om att ReadSoft ska bli en liten del av en mycket större organisation.
  5. Hyland är välkänt för att fokusera på att medarbetarna känner stark delaktighet, att de får utvecklas och att de trivs. Det återspeglas bland annat i att vi blivit utsedda till ett Fortune 100 ”Best Companies to Work For 2014”.

Utöver allt detta finns ytterligare ett antal faktorer som jag tror kan vara viktiga för ReadSofts anställda, kunder och återförsäljare:

  • Båda våra företag har utvecklat produkter som är verkliga enterpriseclass-applikationer och för flera av våra respektive kunder kompletterar våra lösningar varandra. Det gäller speciellt för de kunder som är i behov av sofistikerade integrationslösningar med sina affärssystem. Båda bolagen har starka partnernätverk som byggts upp på global basis över de senaste tjugo åren. Hyland fick i år ännu en gång utmärkelsen ”Best Channel Vendor” för ECM-mjukvara av Business Solutions Magazine.
  • Hyland är dynamiskt, innovativt och snabbväxande. Med vår snabba utvecklingstakt följer också ett starkt fokus där vi undviker att göra dramatiska förflyttningar till andra delar av IT-området.
  • Hyland är ett lönsamt bolag med sunda vinstmarginaler. Vi är inte på väg mot någon drastisk plan för att nå förbättrade marginaler.
  • Hyland är inte börsnoterat utan ägs av en engagerad ägarkrets. Det gör att vi slipper hantera de kortsiktiga krav som aktiemarknaden ställer. Vi kan fatta våra beslut utifrån ett långsiktigt perspektiv som gynnar bolagets samtliga intressenter.

Allt detta samverkar och gör Hyland till en enastående arbetsplats och en pålitlig affärspartner. Det borgar också för att ReadSofts anställda ska känna sig välkomna till ett Hyland där de ges alla möjligheter att utvecklas vidare.

Att läsa detta inlägg på engelska, klicka här.