De kernwaarden van Hyland Software

Terwijl Hyland Software zich verder blijft ontwikkelen, blijven wij tegelijk vasthouden aan onze fundamentele reden van bestaan. Hyland Software heeft een breed, inspirerend en duurzaam doel om organisaties efficiënter en doeltreffender te laten werken. Om ervoor te zorgen dat Hyland dit doel steeds voor ogen houdt, hebben we een set kernwaarden vastgelegd: essentiële en onaantastbare principes die aangeven wie we zijn en wie we altijd moeten blijven. Deze waarden gelden als ijkpunt voor al ons handelen en elk nieuw beleid en worden niet ingeruild voor financieel gewin of kortetermijnvoordeel.

We zijn eerlijk, integer en rechtvaardig in onze relaties met onze partners, klanten, werknemers en aandeelhouders.

Al onze betrekkingen met de buitenwereld en met elkaar als werknemers zijn gebaseerd op eerlijkheid. Wij blijven integer, ook wanneer we worden geconfronteerd met felle concurrentie of teleurstellende berichten. De beslissingen die wij nemen, zijn rechtvaardig voor alle betrokken partijen.

We leveren configureerbare, intuïtieve bedrijfsoplossingen. Onze klanten vinden eenvoudig en snel de weg in onze oplossingen.

Onze klanten hebben niet veel training voor de gebruikersinterface nodig, omdat deze zeer intuïtief in gebruik is. Zonder programmeren kunnen ze een krachtige, snel implementeerbare oplossing configureren.

Onze klanten zijn onze partners.

Wij benaderen elke zakelijke relatie vanuit de gedachte dat alle betrokken partijen een gemeenschappelijk doel hebben en dat we dat doel sneller bereiken wanneer we als partners samenwerken. Technische en zakelijke hobbels bieden de kans om "samen met onze partners de schouders eronder te zetten" en falen is daarbij geen optie. Wij delen onze ideeën en kennis zodat het alle partners daar voordeel van hebben.

Onze werknemers zijn onze familie.

We willen dat elke werknemer zijn of haar maximale potentieel kan bereiken en tegelijk een gezonde balans tussen werk en privé vindt. Onze beslissingen zijn diep geworteld in het gevoel dat we geven om de mensen die hier werken en hun gezin. We zorgen voor een respectvolle en veilige werkomgeving voor alle werknemers. We zijn geïnteresseerd in het welzijn van elke werknemer. We waarderen de diversiteit van onze werknemers en de verschillende vaardigheden en meningen die deze diversiteit met zich meebrengt.

Wij zijn gemotiveerde mensen met een gepassioneerde toewijding aan het succes van ons bedrijf.

Onze werknemers stellen het succes van het bedrijf boven hun eigen voordeel. Ze zijn proactief en zijn gewend om zelfstandig te werken. Onze werknemers wijzen cynisme en zelfgenoegzaamheid af. Ze stemmen hun acties af op de doelen van het bedrijf, en houden elkaar scherp bij het nastreven van constante verbetering..

fortune 100 best companies to work for