Hoe u de handelsmerken van Hyland Software wel en niet mag gebruiken

Hyland Software, Inc. is eigenaar van een groot aantal gedeponeerde en niet-gedeponeerde handelsmerken in de Verenigde Staten en daarbuiten, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, Hyland, Hyland Software, OnBase, ShareBase en LawLogix (elk afzonderlijk een “handelsmerk van Hyland”).  Zonder schriftelijke toestemming van Hyland hebben derden niet het recht om de logo's van Hyland te gebruiken. Als u een erkende oplossingsaanbieder van Hyland bent, is aan u het recht verleend om de logo's van Hyland overeenkomstig de richtlijnen voor het gebruik van merken door partners te gebruiken.

Derden mogen een handelsmerk van Hyland zonder uitdrukkelijke toestemming gebruiken, onder voorwaarde dat zij zich aan de volgende richtlijnen houden. Goodwill die is ontstaan uit het gebruik van een handelsmerk van Hyland Trademark komt ten goede van Hyland.

 1. Gebruik een handelsmerk van Hyland te allen tijde op de wijze die door Hyland is aangegeven, met inbegrip van spelling en hoofdlettergebruik. U mag een handelsmerk van Hyland op geen enkele wijze wijzigen. U mag “OnBase” bijvoorbeeld niet spellen als “Onbase”.
 2. Verwijzingen naar de volgende handelsmerken van Hyland, Hyland, OnBase of ShareBase, moeten in de Verenigde Staten, ten minste de eerste keer dat dergelijke handelsmerken van Hyland in de tekst verschijnen of op de meest in het oog springende plaats waar deze verschijnen, worden voorzien van het symbool ®.Verwijzingen naar dergelijke handelsmerken van Hyland moeten buiten de Verenigde Staten, ten minste de eerste keer dat dergelijke handelsmerken van Hyland in de tekst verschijnen of op de meest in het oog springende plaats waar deze verschijnen, worden voorzien van het symbool ™.Bij daaropvolgend gebruik hoeft het symbool ® of het symbool ™ niet te worden weergegeven.
 3. De handelsmerken van Hyland moeten, ten minste de eerste keer dat zij in de tekst verschijnen of op de meest in het oog springende plaats waar deze verschijnen, worden gebruikt als bijvoeglijk naamwoord (adjectief), niet als zelfstandig naamwoord (substantief). U mag bijvoorbeeld de volgende formulering gebruiken: “Met de OnBase® software kunt u de efficiëntie van uw organisatie vergroten. Met OnBase kunnen uw medewerkers rechtstreeks vanuit hun e-mailclient werken met documenten.”
 4. U mag de handelsmerken van Hyland niet in de bezitsvorm (possessief) gebruiken. De volgende formulering mag u bijvoorbeeld niet gebruiken: “Door OnBase’s naadloze integratie in uw zakelijke applicaties hebben gebruikers toegang tot hun informatie zonder dat ze heen en weer hoeven te schakelen tussen applicaties.” De volgende formulering mag u wel gebruiken: “OnBase kan naadloos worden geïntegreerd in uw zakelijke applicaties, waardoor gebruikers toegang hebben tot hun informatie zonder dat ze heen en weer hoeven te schakelen tussen applicaties.”
 5. Bij gebruik van een handelsmerk van Hyland in reclamemateriaal, op websites of in ander materiaal moet ook uw eigen merk worden weergegeven en een meer in het oog springende plaats innemen dan het handelsmerk van Hyland. Het handelsmerk van Hyland dient te worden weergegeven met een ander (kleiner) lettertype en in een andere kleur dan uw eigen merk, zodat de nadruk op uw merk wordt gevestigd.
 6. In reclamemateriaal, op websites, op welkomstschermen of elders waar handelsmerken van Hyland verschijnen moet u de volgende kennisgeving opnemen: “[handelsmerk van Hyland invoegen] is een gedeponeerd en/of niet-gedeponeerd handelsmerk van Hyland Software, Inc. in de Verenigde Staten en daarbuiten.”
 7. De handelsmerken van Hyland mogen alleen worden gebruikt om de producten en diensten van Hyland aan te duiden. U mag de handelsmerken van Hyland niet gebruiken in uw eigen productnamen, logo's, handelsnamen, slogans of handelsmerken. U mag de handelsmerken van Hyland niet gebruiken in domeinnamen die door u of uw organisatie zijn geregistreerd.
 8. Hyland moedigt u aan een koppeling naar Hyland.com op te nemen wanneer u handelsmerken van Hyland op uw website gebruikt.
 9. U mag de slogans van Hyland niet gebruiken.
 10. U mag de handelsmerken van Hyland niet op zodanige wijze gebruiken dat het vermoeden rijst dat uw organisatie of een van haar producten verwant is aan of verband houdt met of is ontwikkeld door Hyland dan wel de goedkeuring of steun van Hyland geniet.
 11. Als Hyland vaststelt dat uw gebruik van een handelsmerk van Hyland niet aan deze richtlijnen voldoet of anderszins ongepast is, moet u gehoor geven aan verzoeken om dergelijk gebruik te corrigeren of te staken.