Hoe u handelsmerken van Hyland Software wel en niet mag gebruiken

Derden mogen alleen met een schriftelijke toestemming van Hyland Software logo's van Hyland Software gebruiken. Als u een Authorized Solution Provider van Hyland Software bent, mag u de logo's van Hyland Software gebruiken conform de richtlijnen voor het gebruik van logo's van Hyland Software.

Derden mogen zonder een expliciete toestemming wel handelsmerken van Hyland Software gebruiken, mits dat conform deze richtlijnen gebeurt. Alle goodwill die voortvloeit uit het gebruik van de handelsmerken komt ten goede aan Hyland Software.

 1. Gebruik de handelsmerken altijd op de wijze die Hyland Software aangeeft, inclusief spelling en hoofdlettergebruik. U mag het handelsmerk op geen enkele manier veranderen. Gebruik bijvoorbeeld altijd "OnBase", nooit "Onbase".
 2. Bij elke verwijzing naar een handelsmerk moet het betreffende ™- of ®-symbool staan, zoals aangegeven op de pagina Handelsmerken van Hyland Software. U moet dit symbool op zijn minst de eerste keer dat het handelsmerk in de tekst voorkomt of op de meest in het oog springende plaats in de tekst gebruiken. Bij volgend gebruik hoeft het handelsmerk niet te worden opgenomen.
 3. Het handelsmerk moet in ieder geval de eerste keer of op de meest in het oog springende plaats in de tekst bijvoeglijk worden gebruikt, niet zelfstandig. U kunt bijvoorbeeld zeggen: “Met de OnBase®-software kunt u de efficiëntie in uw organisatie verbeteren. Dankzij OnBase kunnen uw werknemers direct vanuit hun e-mailclient met documenten werken."
 4. Gebruik handelsmerken niet in bezittende vorm. Zeg bijvoorbeeld niet: “Dankzij OnBase’s naadloze integratie met uw bedrijfstoepassingen hebben gebruikers toegang tot hun content zonder naar een andere toepassing te hoeven overschakelen.” U kunt wel zeggen: “OnBase wordt naadloos geïntegreerd met uw bedrijfstoepassingen, zodat gebruikers toegang tot hun content hebben zonder naar een andere toepassing te hoeven overschakelen.”
 5. Hyland Software is zowel een handelsmerk als een handelsnaam. Wanneer u verwijst naar het bedrijf Hyland Software, gebruikt u Hyland Software als een handelsnaam. In dit geval mag u wel de bezittende vorm van Hyland Software gebruiken en is het ®-symbool niet nodig (bijvoorbeeld “Hyland Software’s toewijding aan de gemeenschap blijkt uit alles”).
 6. Wanneer u een handelsmerk gebruikt in advertentiemateriaal, op een website of op ander materiaal, moet u ook uw eigen merk noemen en moet dit duidelijker in beeld zijn dan het handelsmerk. Het handelsmerk moet in een ander (kleiner) lettertype en in een andere kleur dan uw eigen merk staan, om er zeker van te zijn dat de nadruk op uw merk ligt.
 7. U moet de volgende verklaring van toewijzing opnemen in al uw advertentiemateriaal en op al uw websites, welkomstpagina's of ander materiaal met een handelsmerk: “Het handelsmerk OnBase is een geregistreerd en/of niet-geregistreerd handelsmerk/de handelsmerken [voeg hier waar van toepassing andere handelsmerken in] zijn geregistreerde en/of niet-geregistreerde handelsmerken van Hyland Software Inc. in de Verenigde Staten en andere landen.”
 8. De handelsmerken moeten uitsluitend worden gebruikt om producten en diensten van Hyland Software te identificeren. U mag de handelsmerken niet gebruiken in uw productnamen, logo's, handelsnamen, slogans of handelsmerken. U mag de handelsmerken niet gebruiken in een domeinnaam die door u of uw organisatie is geregistreerd.
 9. Hyland Software raadt u aan een link naar Hyland.com weer te geven wanneer u de handelsmerken op uw website gebruikt.
 10. U mag geen slogans van Hyland Software gebruiken.
 11. U mag handelsmerken niet gebruiken op een manier die suggereert dat uw organisatie of een van de producten van uw bedrijf gerelateerd of gekoppeld is met of is ontwikkeld, goedgekeurd of aanbevolen door Hyland Software. 
 12. Als Hyland Software bepaalt dat u zijn handelsmerken gebruikt op een manier die niet conform deze richtlijnen is of die anderszins ongepast is, moet u voldoen aan ieder verzoek om dit gebruik te corrigeren of te stoppen.