Privacybeleid voor de website van Hyland Software

Hyland streeft ernaar de online privacy van consumenten te beschermen. Hyland heeft deze privacyverklaring opgesteld om te laten zien dat het bedrijf veilige en betrouwbare internethandel en de privacy van elk individu hoog in het vaandel heeft. Door deze website te gebruiken stemt u in met de voorwaarden en bepalingen van het privacybeleid van Hyland en met de verwerking van persoonlijke gegevens door Hyland voor de hierna beschreven doeleinden.

Registratie

Mogelijk moet u zich registreren om toegang te krijgen tot bepaalde informatie, diensten en/of producten op deze website. Het kan zijn dat u tijdens deze registratie wordt gevraagd via een van onze online formulieren bepaalde persoonlijke gegevens aan ons te verstrekken, zoals uw naam, bedrijfsnaam en e-mailadres.

Gebruik van uw persoonlijke gegevens

De persoonlijke gegevens die u aan Hyland verstrekt, kunnen door Hyland en/of de hiermee gelieerde bedrijven worden opgeslagen, verwerkt en gebruikt voor de volgende doeleinden: om informatie te geven over ons bedrijf, onze producten en/of diensten, zoals updates, meldingen en details van aanbiedingen of acties; om ons te helpen om onze producten, diensten of de inhoud van deze website te verbeteren; om contact met u op te nemen voor deelname aan een marktonderzoek, zodat we de klanttevredenheid kunnen meten en betere producten kunnen ontwikkelen, of voor onze eigen interne marketing- en onderzoeksdoeleinden; om de vorming van gebruikersgroepen te bevorderen; om deze website of dienst gebruiksvriendelijker te maken door ervoor te zorgen dat u niet telkens dezelfde informatie hoeft in te voeren of door deze website of dienst aan uw specifieke interessegebieden of voorkeuren aan te passen; om informatie te analyseren voor trendbepaling en statistieken. We kunnen deze informatie ook verstrekken aan een agent die uit naam van Hyland handelt voor of in verband met de hierboven beschreven activiteiten.

Hyland zal in voorkomende gevallen andere bedrijven inschakelen om voor ons beperkte diensten te leveren, zoals verpakken, verzenden en leveren van aankopen en andere zendingen; vragen van klanten over producten of diensten beantwoorden; evenementregistraties verwerken of statistische analyses van onze diensten verrichten. Hyland zal deze bedrijven alleen de persoonlijke gegevens leveren die zij nodig hebben om de betreffende dienst te leveren en zij mogen die gegevens niet voor enig ander doel gebruiken.

Behalve zoals hierboven beschreven zal Hyland persoonlijke gegevens die u op deze website aan ons verstrekt niet verkopen, verhuren of op enige andere manier bewust onthullen aan derden (anders dan een agent die uit onze naam handelt, zoals hierboven beschreven), tenzij: (a) Hyland wettelijk verplicht is (op grond van een wet, officiële regel, bevelschrift, dagvaarding of gerechtelijk bevel) informatie te verstrekken, (b) Hyland dat in dringende gevallen moet doen om de persoonlijke veiligheid van zijn werknemers, gebruikers van zijn producten of diensten of leden van het publiek te beschermen, of om de gebruiksvoorwaarden af te dwingen; of (c) deze onthulling hoort bij de verkoop van alle (of vrijwel alle) activa van een of meer afdelingen of gelieerde bedrijven van Hyland.

Gebruik van cookies

Hyland maakt gebruik van cookies om de klantenservice en de gebruikerservaring te verbeteren en om gepersonaliseerde content te leveren. Veel verbeteringen en updates op deze website zijn gebaseerd op de gegevens die zijn verzameld met cookies, bijvoorbeeld over totaal aantal bezoekers en aantal bekeken pagina's. Een "cookie" is een klein tekstbestand dat lokaal wordt opgeslagen op de computer waarmee u toegang tot uw account hebt, en bevat informatie over uw eerdere gebruik van deze website. Hyland kan de verzamelde, niet tot personen herleidbare gegevens alleen in samengevoegde vorm onthullen aan derden, zoals (potentiële) adverteerders. U hebt de mogelijkheid om cookies te accepteren of te weigeren. Wanneer u echter cookies weigert, kunt u mogelijk niet volledig profiteren van de interactieve mogelijkheden van deze website of de diensten die u bezoekt.
Bulletinboards en chatrooms

Soms kunt u op bepaalde gedeelten van deze website informatie publiceren waartoe ook andere bezoekers aan deze website toegang hebben (bijvoorbeeld op een bulletinboard of tijdens een interactieve chat met andere bezoekers). Wanneer u ervoor kiest in deze context informatie te publiceren, komt deze algemeen beschikbaar voor het publiek en kunnen wij het gebruik ervan door onze bezoekers niet meer sturen of beperken. Door informatie op deze website te publiceren geeft u Hyland en gelieerde bedrijven het recht die informatie te gebruiken bij de bedrijfsvoering van Hyland. Daarom raden wij u af persoonlijke of gevoelige informatie op deze website te publiceren.

Privacy van kinderen

De software en diensten van de website van Hyland richten zich niet op kinderen jonger dan dertien jaar en zijn niet zo gemaakt dat deze kinderen aantrekken. Hyland verzamelt geen registratiegegevens van gebruikers die aangeven dat zij jonger zijn dan dertien jaar. Als Hyland persoonlijke gegevens van een kind aantreft, zal Hyland die gegevens verwijderen.

Veiligheid van informatie

Ter bescherming van de privacy van persoonlijke gegevens die u levert, gebruikt Hyland diverse industriestandaard middelen, zoals fysieke middelen voor toegangscontrole, firewalls, inbraakdetectie en netwerkbewaking. Bovendien hebben alleen bevoegde beheerders en personeelsleden toegang tot systemen waarop dergelijke informatie staat. We dringen er bij u op aan uw persoonlijke gegevens te beschermen wanneer u zich op internet begeeft. Wijzig uw wachtwoorden regelmatig, gebruik een combinatie van letters en cijfers en surf met een veilige browser.

Revisies

Hyland behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid naar behoefte te wijzigen zonder dit aan u persoonlijk te melden en Hyland zal eventuele wijzigingen op het moment dat deze ingaan op deze website publiceren. Wij moedigen u aan dit privacybeleid regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen.

Wijzigingen in dit privacybeleid

HSI kan dit beleid op elk gewenst ogenblik herzien. Als het bedrijf besluit dit beleid ingrijpend te wijzigen, zal het bedrijf het herziene beleid hier publiceren.
Ingangsdatum: 31 maart 2011