Een bekroond platform voor case management

OnBase-klanten erkend voor het succes van hun case management-oplossing

Twee jaar achtereen, in 2014 en 2015, ontvingen OnBase-klanten de Global Awards for Excellence in Case Management van de Workflow Management Coalition (WfMC). Deze organisaties kregen hiermee erkenning voor het feit dat ze met succes met OnBase de dynamische en onvoorspelbare kennisgestuurde werkzaamheden konden ondersteunen.

Applicaties met weinig codering configureren voor de hele organisatie

De winnaar in 2015, Universal Forest Products, gebruikte het OnBase-platform om applicaties voor case management te maken die verschillende divisies in de organisatie ondersteunen. Door OnBase te gebruiken voor case management heeft het bedrijf:

  • De aanvankelijke respons voor naleving van milieuvoorschriften verhoogd tot 99%, een toename van 45%,
  • Het investeringsproces gestroomlijnd en de benodigde tijd voor het beheer ervan met 98% verminderd,
  • Een dure individuele oplossing voor de kredietafdeling kunnen afschaffen, waardoor deze jaarlijks ongeveer $25.000 bespaart,
  • Gezorgd dat oplossingen rekening houden met alle vereisten van een case, en onder meer bijhouden wanneer aan alle vereisten is voldaan,
  • Verschillende verouderde databaseapplicaties en inefficiënte spreadsheets vervangen.

Transparantie en procescontrole verbeteren met checklists

WESTMED Practice Partners, de in 2014 bekroonde organisatie, gebruikte OnBase om allerlei applicaties te ontwerpen en in te zetten die processen in de hele organisatie ondersteunen. Deze variëren van standaard casegebaseerde applicaties tot unieke, checklistgestuurde applicaties die OnBase-checklists voor procescontrole gebruiken als een herbruikbaar kader voor oplossingen voor bijvoorbeeld IT, helpdesk, labs en medische testen, patiëntenfacturering, opening van nieuwe locaties, human resources en vergoedingen voor artsen.

Door traditionele spreadsheets te vervangen door OnBase-checklists en case management-functies slaagde WESTMED erin:

  • De bedrijfstijd van IT-systemen te verhogen tot 98%, een toename van 13%,
  • Meer dan in totaal 40.000 checklists in OnBase te genereren,
  • Betere serviceniveaus te beloven voor nieuwe providers en klanten,

Meer zichtbaarheid en verantwoordelijkheid te geven met behulp van procesdashboards die in de hele organisatie worden weergegeven.