Meten

Monitor de proces- en systeemprestaties

OnBase biedt realtime inzicht in de status van uw processen, de volledigheid van uw administratie en de gezondheid van uw systeem zodat u actie kunt nemen wanneer en waar dat nodig is. Het systeem vergemakkelijkt ook audits en ondersteunt nalevingsinitiatieven door beschikbaarheid en accuraatheid van informatie te bepalen.

Krijg meer inzicht in belangrijke content en processen

OnBase geeft organisaties een totaaloverzicht van de status van hun medewerkers, processen en systemen waardoor ze kunnen:

  • Monitoren: OnBase biedt onmiddellijke, bruikbare informatie over de status van de bedrijfsprocessen. Met interactieve rapportagedashboards (die beschikbaar zijn via een webbrowser, Microsoft® SharePoint en mobiele apparaten) kunnen managers en proceseigenaren proactief processen monitoren en gebieden voor verbetering identificeren.
  • Controleren: zie gemakkelijk wat zich in het OnBase-systeem bevindt, maar ook wat ontbreekt, of verouderd of verlopen is. OnBase maakt bovendien externe audits eenvoudiger door accountants toegang te bieden tot inhoud via een handig webportaal.
  • Rapporteren: dankzij uitgebreide rapportagemogelijkheden hebt u inzicht in de status van processen, resultaten en de gezondheid van het OnBase-systeem. Eindgebruikers kunnen rapporten opvragen met een intuïtieve interface en zonder IT lastig te vallen of afbreuk te doen aan de beveiliging van het systeem.

OnBase geeft uw organisatie inzicht in de status van uw medewerkers, processen en systemen. Klik hier voor meer informatie over de mogelijkheden van OnBase.