Hoogtepunten van eerdere releases van OnBase-software

Een beknopt overzicht van de verbeteringen en uitbreidingen in eerdere versies van OnBase

Hoogtepunten van OnBase 18

OnBase 18, de laatste numerieke release van het platform, bevatte meer dan 10.000 updates en 3.100 door klanten aangestuurde verbeteringen, waaraan talloze uren onderzoek, ontwikkeling en testen vooraf zijn gegaan.

Deze release bood organisaties de middelen om betere, persoonlijkere gebruikerservaringen te creëren door OnBase-gebruikers betere toegang tot informatie te geven, waar of wanneer ze die ook nodig hadden.

Enkele interessante verbeteringen:

  • Een nieuwe, gecombineerde viewer waarin de weergave van content en gegevens wordt gestroomlijnd en geconsolideerd zodat de ervaring kan worden afgestemd op allerlei verschillende gebruikersrollen

  • Betere mobiele mogelijkheden die gepersonaliseerde toepassingen voor casemanagement en nauwere integraties met populaire mobiele zakelijke toepassingen opleverden

  • Versterkte beveiliging door de toevoeging van Touch ID voor iOS en meer identiteitsproviderondersteuning voor een gestroomlijnde authenticatie

  • Nieuwe tools die het makkelijker maakten om OnBase te beheren en oplossingen door de hele onderneming uit te rollen. Zo kunnen er nu makkelijker testsystemen worden gemaakt en kunnen oplossingen makkelijker worden gemigreerd naar productieomgevingen

  • Verdere afstemming tussen OnBase en andere producten in onze portfolio, van ShareBase tot producten uit assortimenten die we hebben overgenomen, zoals Brainware en PACSgear

  • Met elke release maakt Hyland OnBase krachtiger, beter configureerbaar en beter geschikt voor integratie met andere bedrijfstoepassingen en voor levering van contentservices.

Bezoek de Hyland-gemeenschap voor meer informatie over OnBase 18 en eerdere OnBase-releases