Monitoring

Uw ECM-oplossing moet u in staat stellen de informatie en de activiteiten binnen uw oplossing te bewaken en erover te rapporteren, zonder dat u een beroep moet doen op een IT-medewerker of databasebeheerder.

Een ideale ECM-oplossing:

  • Geeft in real time inzicht, zonder hulp van IT. U hebt uw bedrijfsgegevens nodig om adequate beslissingen te kunnen nemen. U moet realtime inzicht in uw processen hebben, zoals informatie over meldingen voor volumedrempels en content die het einde van de levenscyclus nadert. Alleen dan kunt u knelpunten wegnemen en tijdig beslissingen nemen. Het mag niet zo zijn dat u voor informatie op de beschikbaarheid van een databasebeheerder moet wachten. U moet zélf rapporten kunnen genereren, op het moment dat ú dat wilt.
  • Geeft vanaf elke locatie toegang tot dashboards. Geef uw managers in real time, vanaf hun iPad of smartphone, inzicht in hun organisatie. Voeg portalen aan uw SharePoint-sites toe en zorg er zo voor dat ze de meest recente informatie meteen onder handbereik hebben.
  • Laat u gegevens naar eigen inzicht analyseren. Dashboards zijn heel erg handig, maar soms is een diepere gegevensanalyse nodig. Is uw ECM-systeem direct geïntegreerd met Microsoft Excel, kunnen gegevens direct worden geëxtraheerd, kunt u zelf bepalen hoe u de gegevens indeelt? Als u gegevens moet overbrengen naar een datawarehouse, moet dat makkelijk en voordelig kunnen. Het zijn immers uw gegevens!