Przyspiesz procesy biznesowe

Wydajność procesów biznesowych w twojej organizacji jest kluczowa dla osiągnięcia sukcesu oraz stabilności wyników finansowych. Niezależnie od tego, czy uwzględniasz ogólną wydajność firmy czy codzienną produktywność pracowników, sposób przepływu informacji przez twoją organizację ma ogromne znaczenie.

Strategiczne rozwiązanie do zarządzania treścią korporacyjną (ECM), takie jak OnBase, powinno usprawnić twoje procesy i zapewnić elastyczność wymaganą, aby sprostać indywidualnym potrzebom twojej organizacji.

Wiele problemów w zakresie procesów wiąże się z daną branżą, w której działasz. Aby te problemy rozwiązać, nie wystarczą eksperci w dziedzinie technologii. Potrzebujesz ekspertów branżowych, którzy pracowali w organizacjach podobnych do twojej i rozumieją stojące na twojej drodze wyzwania.

Zmiana procesów biznesowych

Tak właśnie było w przypadku Seguros de Occidente (Occidente), światowej sławy ubezpieczyciela z siedzibą w Gwatemali. Firma chciała zwiększyć swój udział w rynku i przegonić konkurencję. Pracownicy z powodzeniem używali OnBase do elektronicznego zarządzania procesami biznesowymi, ale liderzy w Occidente wiedzieli, że nie wykorzystują pełnego potencjału rozwiązania. Konieczne było stworzenie krótko- i długofalowego planu stopniowych zmian usprawniających procesy i system.

Firma skontaktowała się z ekspertami branżowymi z Hyland Software oraz członkami naszej grupy ds. rozwiązań dla biznesu: Enterprise Solutions Group (ESG). ESG dostarczyła ubezpieczycielowi w pełni udokumentowany harmonogram, pozwalając na ustalenie, jakie ulepszenia są konieczne, gdzie i dlaczego. Firma Occidente umożliwiła swoim pracownikom lepsze wykorzystanie zainstalowanych aplikacji, aby zwiększyć efektywność codziennych zadań i zmniejszyć koszty, a także czas potrzebny na publikację nowych polityk i obsługę roszczeń.

Jaki był najważniejszy rezultat? Konkretna strategia dla realizacji krótko- i długofalowych potrzeb.

„Strzałem w dziesiątkę było zalecenie od Hyland, aby utworzyć komitet ECM - mówi Marta Julia Fernandez, manager projektu IT. - Doradzono nam, w jaki sposób łatwiej przejść z dokumentacji papierowej na elektroniczną, aby przyspieszyć realizację zadań”.

Wysokowartościowa konkretna praca

Bieżące procesy biznesowe mogą nie być udokumentowane, więc pracownicy nie mogą ich wykorzystać do lepszego wykonywania swoich zadań. Ponadto wysokowartościowi i kosztowni pracownicy mogą tracić czas na realizację niskowartościowych lub powtarzalnych, ale koniecznych zadań.

Wiele procesów biznesowych wiąże się z codziennymi aplikacjami, takimi jak poczta elektroniczna czy aplikacje podstawowe danej organizacji (system ERP, system informacji o studentach itp.) Zyskaj przewagę poprzez płynną integrację twojego rozwiązania ECM z aplikacjami podstawowymi w celu eliminacji informacji autonomicznych i zwiększyć wykorzystanie poczynionych inwestycje technologiczne.

Usprawnienie procesów biznesowych powinno również uwzględniać ryzyko wynikające z nieprzestrzegania przepisów. Twoje rozwiązanie ECM powinno zapewniać intuicyjną, natywną platformę pozwalającą twojej organizacji na spełnienie wszystkich wymogów prawnych.

Niespójne i nieefektywne procesy skutkują wydłużeniem czasu potrzebnego na podjęcie decyzji oraz decyzjami na podstawie niepełnych informacji, co może zmniejszać produktywność i zyski, a zwiększać ryzyko niezgodności z przepisami.

Technologia i strategia ECM, w którą inwestujesz, powinny usprawniać twoje codzienne procesy, umożliwiając użytkownikom podniesienie skuteczności i wydajności.

Gartner Magic Quadrant for content services platforms