Integracja

Twoje rozwiązanie ECM powinno umożliwiać integrację z WSZYSTKIMI twoimi kluczowymi aplikacjami. Integracja z innymi aplikacjami ułatwia przejście do nowego oprogramowania, eliminując konieczność przechodzenia między ekranami, aby znaleźć właściwe informacje oraz eliminując błędy wynikające z ręcznego wprowadzania danych.

Integracja z twoim idealnym rozwiązaniem ECM:

  • Nie powinna wymagać tworzenia osobnego kodu. Twoje rozwiązanie ECM powinno umożliwiać szybką integrację z twoimi kluczowymi aplikacjami. Powinno to zająć kilka godzin, a nie kilka tygodni czy miesięcy. Niektóre produkty ECM opierają się na osobny kodzie w celu utworzenia punktów integracji. Taki kod wiąże się z poważnymi kosztami i wymaga czasochłonnych zmian, gdy któraś z aplikacji jest aktualizowana.
  • Możesz zyskać więcej niż tylko możliwość wyszukiwania dokumentów. Chociaż możliwość wyszukania powiązanego dokumentu lub informacji z poziomu innych aplikacji jest niezwykle cenna, to należy wyjść poza standardowe wyszukanie dokumentu. Zadaj sobie pytanie: w jakim celu twoi użytkownicy wyszukują dokumenty? Zazwyczaj po to, aby odpowiedzieć na pytania lub zbadać daną kwestię. Idealne rozwiązanie ECM zapewni jeszcze większą efektywność działań użytkowników poprzez automatyczne wypełnianie e-formularzy, uruchamianie workflow, drukowanie stron z kodem kreskowym czy dynamiczne tworzenie dokumentów takich, jak listy ofertowe i polityki.
  • Synchronizacja danych w czasie rzeczywistym w tle. Informacje przechowywane w systemie ECM są powiązane z transakcjami i danymi w twoich innych systemach. Zapewnij synchronizację systemów w czasie rzeczywistym przy dwukierunkowej wymianie danych. Wyeliminuj duplikaty danych i zagwarantuj spójność decyzji niezależnie od systemu, z którego korzysta użytkownik.