Przechowywanie

Idealne rozwiązanie ECM zapewni przystępną cenową nadmiarowość danych i automatyczną realizację polityki dotyczącej czasu przechowywania.

Idealne rozwiązanie ECM powinno ułatwiać:

  • Zabezpieczenie treści. Twoje rozwiązanie ECM powinno wykorzystywać zabezpieczenia w ramach Active Directory i LDAP. Powinna również istnieć możliwość dalszego zabezpieczenia danych poprzez łączność http i szyfrowanie poziomu plików w ramach systemu NTFS.
  • Ochronę treści. Nie powinny być wymagane drogie urządzenia pamięci, aby korzystać z nadmiarowości w trybie online. Twoje rozwiązanie ECM powinno umożliwić przechowywanie plików w dowolnym wykrywalnym przez sieć współużytkowanym zasobie plikowym, pozwalając na korzystanie z zainstalowanej infrastruktury. Powinno też zapewniać liczne kopie elektroniczne wszystkich twoich dokumentów na wielu serwerach i w wielu lokalizacjach.
  • Niszczenie treści. Wymogi prawne żądają niszczenia dokumentów po zakończeniu obowiązującego okresu ich przechowywania. Czy możesz wdrożyć te wymogi w twoim rozwiązaniu ECM? Jedną z korzyści przechowywania treści w jednej centralnej lokalizacji jest możliwości zarządzania okresem przechowywania. Dopilnuj, aby twoje rozwiązanie ECM pozwalało na bezpośrednie wdrożenie planów przechowywania.