Wartości podstawowe Hyland Software

Nie przestając wciąż się rozwijać, Hyland Software dochowuje wierności jednej fundamentalnej zasadzie leżącej u podłoża firmy. Szeroko zakrojonym, inspirującym i trwałym celem Hyland Software pozostaje tworzenie nowych możliwości dla lepszego i wydajniejszego funkcjonowania przedsiębiorstw. Aby zapewnić konsekwentną realizację tego celu, powstały Wartości podstawowe, które pozostają kluczowymi i niezmiennymi wyznacznikami tożsamości Hyland Software. Te wartości są zawsze uwzględniane przy podejmowaniu działań czy tworzeniu polityki i nie podlegają uchyleniu dla zysku finansowego czy też ze względów oportunistycznych.

Kierujemy się uczciwością, szczerością i sprawiedliwością w naszych relacjach z partnerami, klientami, pracownikami i akcjonariuszami.

Wszelkie działania na zewnątrz i wewnątrz firmy oparte są na uczciwości. Unikamy choćby najmniejszych pozorów konfliktu interesów. Przestrzegamy zasady prawości również w obliczu silnej konkurencji czy niekorzystnego rozwoju wypadków. Nasze decyzje pozostają uczciwe wobec wszystkich zainteresowanych stron.

Dostarczamy konfigurowalne rozwiązania biznesowe o intuicyjnej obsłudze. Nasi klienci z łatwością korzystają z naszych rozwiązań.

Ze względu na intuicyjną strukturę interfejsu użytkownika nasi klienci nie muszą przechodzić skomplikowanych szkoleń z zakresu jego obsługi. Nasi klienci są w stanie skonfigurować solidne rozwiązanie umożliwiające szybkie wdrożenie bez potrzeby prac programistycznych.

Nasi klienci to nasi partnerzy.

Do każdej relacji biznesowej podchodzimy z założeniem, że wszystkie zainteresowane strony mają wspólny cel i szybciej można ten cel osiągnąć, jeśli prowadzi się partnerską współpracę. Ramię w ramię z naszymi partnerami stawiamy czoła przeszkodom technicznym oraz biznesowym i nie przyjmujemy możliwości porażki. Dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem na potrzeby współpracy partnerskiej.

Nasi pracownicy to nasza rodzina.

Chcemy, aby każdy pracownik w pełni rozwinął swój potencjał, zachowując zdrową równowagę między pracą a życiem prywatnym. Nasze decyzje wypływają z głębokiego poczucia więzi z naszymi pracownikami i ich rodzinami. Zapewniamy pełne szacunku i bezpieczne środowisko pracy. Zależy nam na dobrym samopoczuciu każdego pracownika. Doceniamy różnorodność naszych pracowników oraz związane z nią różnorakie umiejętności i punkty widzenia.

Jesteśmy pełni motywacji i zaangażowania w ciągłe dążenie do sukcesu firmy.

Nasi pracownicy stawiają sukces firmy nad osobiste zyski. Nasi pracownicy wierzą w ogromną wartość naszej firmy i są dumni z tego, że mogą ją współtworzyć. Nasi pracownicy zawsze patrzą w przyszłość i są samodzielni w pracy. Nasi pracownicy odrzucają cynizm i bezrefleksyjne samozadowolenie. Nasi pracownicy podejmują działania zgodnie z celami firmy, ale nie zapominają o możliwości doskonalenia tych celów poprzez konstruktywną informację zwrotną.