Polityka prywatności strony internetowej Hyland Software

Firma Hyland jest zobowiązana do ochrony prywatności konsumentów w Internecie. Firma Hyland stworzyła niniejszą politykę prywatności w celu wykazania pełnego zobowiązania do zapewnienia bezpiecznego i godnego zaufania handlu internetowego oraz prywatności jednostki. Korzystając z tej strony internetowej, użytkownik wyraża zgodę na warunki Polityki prywatności firmy Hyland oraz na przetwarzanie danych osobowych przez firmę Hyland w celach określonych poniżej.

Rejestracja

W celu uzyskania pozwolenia na dostęp do pewnych informacji, usług i/lub produktów umieszczonych na tej stronie internetowej może być wymagana rejestracja użytkownika. W czasie rejestracji może wyświetlić się formularz internetowy z prośbą o podanie danych osobowych użytkownika, w tym imienia i nazwiska, nazwy firmy oraz adresu e-mail.

Wykorzystanie danych osobowych

Dane osobowe, które użytkownik przekazuje firmie Hyland, mogą być przechowywane, przetwarzane i wykorzystywane przez firmę Hyland i jej podmioty powiązane w następujących celach: przekazywanie informacji na temat naszej firmy, produktów i/lub usług, w tym aktualizacji, powiadomień oraz szczegółowych informacji o ofertach lub promocjach; pomoc w ulepszaniu naszych produktów, usług lub treści zawartych na tej stronie internetowej; kontaktowanie się z użytkownikiem z prośbą o wzięcie udziału w ankiecie badającej rynek, która pomoże nam zmierzyć poziom zadowolenia klientów i stworzyć lepsze produkty; własne wewnętrzne cele marketingowe i badawcze; promowanie grup użytkowników; poprawa działania tej strony internetowej lub serwisu poprzez eliminację konieczności wielokrotnego wprowadzania tych samych informacji lub poprzez dostosowanie tej strony internetowej lub serwisu do indywidualnych potrzeb i preferencji klienta; analiza informacji dla celów statystycznych. Hyland może przekazywać te informacje agentom działającym w imieniu firmy Hyland w związku z działaniami opisanymi powyżej.

Od czasu do czasu firma Hyland w swoim imieniu zleca innym firmom świadczenie ograniczonych usług, takich jak pakowanie, wysyłanie i dostarczanie zakupów i innych przesyłek; odpowiadanie na pytania klientów dotyczące produktów lub usług; przetwarzanie rejestracji na wydarzenia; lub przeprowadzanie analiz statystycznych naszych usług. W takiej sytuacji firma Hyland przekaże takim firmom tylko te dane osobowe, których posiadanie jest niezbędne do wykonania usługi; firmy te mają zakaz wykorzystywania takich informacji do innych celów.

Z wyjątkiem przypadków opisanych powyżej, firma Hyland nie będzie sprzedawać, wynajmować lub w jakikolwiek sposób celowo ujawniać danych osobowych, które zostały przekazane jej poprzez tę stronę internetową, osobom trzecim (nie będącym agentami działającymi w imieniu firmy Hyland zgodnie z powyższym opisem), chyba że: (a) będą tego wymagać od firmy Hyland przepisy prawa, rozporządzenie, wezwanie lub nakaz sądowy, (b) w nagłych okolicznościach firma Hyland będzie musiała ujawnić te dane, aby chronić bezpieczeństwo osobiste swoich pracowników, użytkowników produktów lub usług, osób prywatnych lub w celu egzekwowania Warunków użytkowania; lub (c) ujawnienie takich informacji będzie stanowić część procesu sprzedaży wszystkich (lub prawie wszystkich) aktywów jednego lub kilku działów lub podmiotów powiązanych firmy Hyland.

Pliki cookie

Firma Hyland wykorzystuje pliki cookie w celu zapewnienia lepszej obsługi klienta i jakości użytkowania strony oraz dostarczenia spersonalizowanych treści. Plik „cookie” to mały plik tekstowy przechowywany lokalnie na komputerze użytkownika w celu uzyskania dostępu do konta i zawierający informacje dotyczące przeszłego korzystania przez użytkownika z tej strony internetowej. Firma Hyland może ujawnić zgromadzone informacje niebędące danymi osobowymi stronom trzecim, w tym reklamodawcom lub potencjalnym reklamodawcom, tylko w formie zbiorczej. Pliki cookie są wykorzystywane przez Hyland w następujący sposób:

  • Jeśli użytkownik zmienia region, wtedy ta informacja jest przechowywana, aby przy kolejnych odwiedzinach strony internetowej firmy Hyland ustawienia automatycznie zostały dostosowane do regionu.
  • Jeśli użytkownik wypełni formularz, wprowadzone informacje są przechowywane po to, aby podczas wypełniania kolejnego formularza użytkownik mógł skorzystać z funkcji automatycznego wypełniania.
  • Firma Hyland wykorzystuje pliki cookie do gromadzenia informacji dotyczących rodzaju odwiedzanych stron oraz liczby odwiedzających, aby wprowadzać ulepszenia i aktualizacje tej strony internetowej. Ten rodzaj informacji nie zawiera żadnych danych osobowych użytkownika.
  • Jeśli użytkownik uczestniczy w sesji czatu z jednym z przedstawicieli firmy Hyland, to informacje dostarczane przez użytkownika mogą zostać zgromadzone przez pliki cookie w celu ulepszenia naszych produktów, usług lub tej strony internetowej.

Użytkownik ma możliwość zaakceptowania lub odrzucenia plików cookie w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć w zakładce POMOC danej przeglądarki. Na stronie www.aboutcookies.org znajduje się więcej informacji na temat blokowania i zarządzania plikami cookie w większości przeglądarek internetowych. Należy pamiętać, że zablokowanie plików cookie może wiązać się z brakiem możliwości wykorzystania wszystkich interaktywnych funkcji tej strony internetowej.

Tablice ogłoszeń i pokoje czatowe

Od czasu do czasu nasza strona internetowa może umożliwić użytkownikowi publikację informacji, do których będą mieć dostęp inne osoby odwiedzające tę stronę (na przykład informacje podawane na „tablicy ogłoszeń” lub podczas interaktywnego „czatu” z innymi użytkownikami strony). Użytkownik, który decyduje się na przesyłanie informacji w takim kontekście musi wiedzieć, że informacje te są ogólnie dostępne i firma Hyland nie posiada możliwości ich kontrolowania lub ograniczenia wykorzystania przez inne osoby odwiedzające naszą stronę. Przesyłając informacje na naszą stronę internetową, użytkownik daje firmie Hyland i jej podmiotom powiązanym prawo do ich wykorzystania w związku z prowadzeniem działalności. Zwracamy zatem uwagę, aby nie publikować na tej stronie informacji, które użytkownik uważa za prywatne lub poufne.

Prywatność dzieci

Strona internetowa, oprogramowanie i usługi firmy Hyland nie mają na celu i nie są skonstruowane tak, aby przyciągać uwagę dzieci w wieku poniżej 13 lat. Firma Hyland nie gromadzi żadnych informacji rejestracyjnych od użytkowników, którzy deklarują swój wiek poniżej 13 lat. W przypadku wykrycia danych osobowych należących do dzieci, firma Hyland usunie te dane.

Bezpieczeństwo informacji

W celu ochrony prywatności danych osobowych przekazywanych przez użytkownika firma Hyland stosuje standardowe w branży systemy kontroli, w tym kontrole dostępu fizycznego, zapory sieciowe, systemy wykrywania włamań i monitorowania sieci. Ponadto, tylko uprawnieni administratorzy i pracownicy firmy mają dostęp do systemów zawierających takie informacje. Zalecamy, aby użytkownik korzystający z Internetu podjął wszelkie środki ostrożności w celu ochrony swoich danych osobowych. Użytkownik powinien często zmieniać swoje hasło, stosować kombinację liter i cyfr oraz upewnić się, że korzysta z bezpiecznej przeglądarki internetowej.

Aktualizacje

Firma Hyland zastrzega sobie prawo do zmiany treści Polityki prywatności w dowolnym czasie bez powiadamiania użytkownika, a wszystkie zmiany niniejszej Polityki prywatności firma Hyland zamieści na niniejszej stronie internetowej, jak tylko wejdą one w życie. Zachęcamy do regularnego przeglądania Polityki prywatności w celu zapoznania się z wszelkimi wprowadzonymi w niej zmianami.

Zmiany niniejszej Polityki prywatności

HSI ma prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności w dowolnym czasie. Jeśli firma zdecyduje się na wprowadzenie zmian w niniejszej Polityce prywatności, nowa wersja dokumentu zostanie opublikowana w tym miejscu.

Data wejścia w życie: 31 marca 2011 r.