Polityka prywatności

Data wprowadzenia:  29 sierpnia 2017 r.

Niniejsza Polityka prywatności danych („Polityka”) dotyczy informacji pozyskiwanych przez firmę Hyland Software, Inc.lub jej spółki stowarzyszone (zbiorczo określane jako „Hyland”, „my”, „nam” lub „nas”) podczas odwiedzin witryny internetowej będącej własnością firmy Hyland lub przez nią obsługiwanej (w tym www.Hyland.com i www.onbase.com) („Witryny”). Niniejsza Polityka opisuje również sposób, w jaki udostępniamy pozyskane od Ciebie informacje, Twoje możliwości wyboru korzystania z nich przez nas, metody, jakimi chronimy takie informacje oraz sposób, w jaki możesz się z nami kontaktować w sprawie naszych praktyk zapewnienia prywatności danych.

Należy zauważyć, że niniejsza Polityka obejmuje Twój sposób korzystania z Witryn, lecz nie dotyczy korzystania z produktów internetowych firmy Hyland, takich jak ShareBase ani przechowywanej lub przetwarzanej za ich pomocą zawartości. Informacje o warunkach i postanowieniach odnoszących się do korzystania z tych produktów znaleźć można w stosownych Warunkach użytkowania oraz Subskrypcji.

Gromadzone przez nas informacje

Informacje przekazywane nam przez Ciebie

Gromadzimy informacje, które dostarczasz nam bezpośrednio. Na przykład, gromadzimy informacje, gdy wypełniasz nasz formularz kontaktowy online lub tworzysz profil OnBase. Rodzaje gromadzonych przez nas informacji mogą obejmować dane osobowe (informacje, których można użyć w celu rozpoznania danej osoby, takie jak nazwisko, adres e-mail, numer telefonu) lub każde inne informacje, które zdecydujesz się wprowadzić.

Informacje, które gromadzimy automatycznie

Oprócz informacji, które nam przesyłasz, wraz z naszymi dostawcami usług automatycznie gromadzimy pewne informacje na temat Twojego korzystania z Witryn. Mogą one obejmować unikalne identyfikatory urządzeń, adresy protokołu internetowego „IP”, cechy przeglądarek, preferencje językowe, szczegóły systemu operacyjnego, odwołujące się adresy URL, długość wizyt i przejrzane strony. Możemy korzystać z takich narzędzi jako pliki cookie, sygnały  nawigacyjne w sieci Web, osadzone skrypty, logi serwera internetowego lub z innych podobnych technologii służących do gromadzenia szczegółowych informacji na temat usług i urządzeń, z których korzystasz w celu uzyskania dostępu do Witryn.

Pliki cookie Cookie jest unikalnym identyfikatorem zapisywanym i przechowywanym w komputerze w chwili użycia go w celu odwiedzenia witryny internetowej. Pliki cookie mogą być wykorzystywane do różnych celów, w tym do śledzenia preferencji użytkownika lub stron internetowych odwiedzonych podczas korzystania z witryny, do wskazania liczby unikatowych osób odwiedzających witrynę internetową oraz w celu weryfikacji, czy odwiedzający jest powtórnym odwiedzającym.

Sygnały  nawigacyjne w sieci Web („śledzące piksele”) Sygnały nawigacyjne w sieci Web to niewielkie obrazy graficzne znane również jako „znaczniki internetowe” lub „czyste gify”, które można osadzać na stronach internetowych i w wiadomościach e-mail. Sygnały nawigacyjne w sieci Web mogą być używane w celu monitorowania liczby odwiedzających witrynę internetową, śledzenia sposobu, w jaki użytkownicy poruszają się po witrynie lub zliczania liczby faktycznie otwartych wiadomości e-mail lub faktycznie przejrzanych określonych stron lub linków.

Osadzone skrypty Osadzony skrypt jest kodem programistycznym zaprojektowanym w celu gromadzenia informacji na temat interakcji użytkownika z witryną internetową. Zazwyczaj skrypt jest tymczasowo pobierany na komputer z serwera witryny hosta (lub serwera zewnętrznego dostawcy usług) i jest aktywny tylko wtedy, gdy odwiedzający jest połączony z witryną. Następnie jest usuwany lub dezaktywowany.

Aplikacje do analizy danych

Witryny mogą korzystać z zewnętrznych internetowych usług analitycznych, takich jak Google Analytics, aby pomóc nam przeanalizować sposób, w jaki odwiedzający wykorzystują Witryny. Usługi te śledzą informacje dotyczące odwiedzających, w tym adresy IP, rodzaje przeglądarek, odwołujące się strony, odwiedzone strony i czas poświęcony danym stronom, których używamy w celu ulepszenia naszych produktów i podniesienia komfortu korzystania z naszych Witryn. Aby dowiedzieć się więcej na temat sposobu, w jaki Google może wykorzystywać informacje zgromadzone za pośrednictwem Witryn, kliknij tutaj. Aby dowiedzieć się, jak zrezygnować z gromadzenia danych poprzez Google Analytics, kliknij tutaj.

Twoja przeglądarka internetowa może mieć ustawienia umożliwiające Ci przesyłanie sygnału „Nie śledź”, gdy odwiedzasz różne witryny internetowe lub korzystasz z usług online. Podobnie jak wiele witryn internetowych Witryny nie zostały zaprojektowane w celu reagowania na sygnały „Nie śledź”odebrane od przeglądarek. Więcej informacji na temat sygnałów „Nie śledź” znaleźć można pod adresem http://www.allaboutdnt.com/.

Strony trzecie mogą gromadzić informacje umożliwiające identyfikację danej osoby dotyczące Twoich aktywności online, spędzonego czasu i różnych witryn internetowych podczas odwiedzania przez Ciebie witryn.

Jak wykorzystujemy Twoje informacje?

Możemy wykorzystywać informacje uzyskane za pośrednictwem Witryn do wielu celów:

  • Usprawniania Witryn i personalizacji obsługi Witryn przez odwiedzających,
  • Udzielania odpowiedzi na wiadomości e-mail lub inne zgłoszenia, komentarze lub pytania,
  • Zapewniania wsparcia klientowi,
  • Zapewniania informacji, które w naszym przekonaniu mogą być dla Ciebie użyteczne, np. informacji o oferowanych przez nas produktach lub usługach,
  • Zapewniania zgodności ze stosownymi przepisami, uregulowaniami lub procesami prawnymi oraz standardami branżowymi i naszymi zasadami firmy,
  • Zapobiegania oszustwom lub innym niewłaściwym użyciom, wliczając ochronę praw naszej firmy i praw spółek stowarzyszonych bądź powiązanych stron trzecich.
  • Opracowywania zapisów naszych transakcji i komunikacji,
  • Monitorowania i analizowania trendów, wykorzystania i aktywności odwiedzających Witryny, lub
  • Do każdego innego celu, za Twoją zgodą.

Informacji, które uzyskujemy na Twój temat możemy używać również w inny sposób, o czym poinformujemy Cię w czasie gromadzenia.

Jak udostępniamy Twoje informacje?

Informacje, które gromadzimy możemy udostępniać naszym agentom, dostawcom, konsultantom oraz innym stronom trzecim świadczącym usługi w naszym imieniu, np. w celu ułatwienia nam projektowania, obsługi, utrzymania, ulepszenia i ochrony naszych produktów oraz usług. Wspomniane strony trzecie mogą wykorzystywać Twoje informacje wyłącznie w celu świadczenia usług, do których się zobowiązały i zgodnie z niniejszą Polityką.

Możemy również ujawnić Twoje informacje (1) jeśli mamy racjonalne przekonanie o tym, że jest to od nas wymagane w celu zachowania zgodności ze stosownym przepisem, uregulowaniem lub procesem sądowym (np. w odpowiedzi na nakaz sądowy lub wezwanie do sądu); (2) w celu spełnienia wymagań agencji rządowych, takich jak organy ścigania; (3) gdy jesteśmy przekonani o tym, że ujawnienie jest konieczne lub właściwe w celu zapobieżenia obrażeniom fizycznym lub stracie finansowej, bądź w połączeniu z dochodzeniem domniemanej lub faktycznej nielegalnej działalności; lub (4) w celu egzekwowania naszych zasad dotyczących witryn bądź ochrony naszych lub innych praw, własności lub bezpieczeństwa.

Zastrzegamy sobie prawo do przekazywania wszelkich informacji, jakie uzyskaliśmy za pośrednictwem Witryn w razie sprzedaży lub transferu całej naszej firmy lub aktywów bądź pewnej ich części (wliczając fuzję, reorganizację lub likwidację).

BEZPIECZEŃSTWO

Utrzymujemy odpowiednie fizyczne, elektroniczne i administracyjne zabezpieczenia przeznaczone do ochrony danych osobowych, które uzyskujemy zgodnie z niniejszą Polityką. Pomimo dokładania przez nas racjonalnych starań w celu ochrony takich informacji, transmisja danych za pośrednictwem Internetu nie jest do końca bezpieczna i dlatego nie gwarantujemy poufności informacji przesyłanych do nas poprzez Internet.

Linki do innych witryn internetowych

Witryny mogą zawierać hiperlinki do innych witryn internetowych lub lokalizacji online, aby zapewnić wygodę oraz informacje. Te powiązane witryny internetowe mogą być obsługiwane przez niestowarzyszone podmioty i mogą względem nich obowiązywać osobne polityki prywatności danych lub uwagi. Niniejsza Polityka nie dotyczy tych witryn internetowych, dlatego należy zapoznać się z politykami prywatności danych umieszczonymi w tych witrynach, aby zrozumieć w jaki sposób mogą one gromadzić i wykorzystywać Twoje dane osobowe. Nie odpowiadamy za treści ani praktyki zapewnienia prywatności danych witryn internetowych, których nie kontrolujemy.

Funkcje społecznościowe

Witryny zawierają funkcje zezwalające na interakcje, które inicjujesz pomiędzy Witrynami i zewnętrznymi witrynami internetowymi lub usługami, w tym zewnętrznymi sieciami społecznościowymi („Funkcje społecznościowe”). Przykładem funkcji społecznościowych jest umożliwienie polubienia lub udostępnienia naszej zawartości w innych witrynach internetowych lub usługach bądź transmisji zawartości na nasze Witryny z Twojego konta w zewnętrznej witrynie internetowej lub usłudze.

Jeśli zdecydujesz się korzystać z Funkcji społecznościowych w Witrynach, zarówno firma Hyland, jak i strona trzecia mogą mieć dostęp do pewnych informacji na Twój temat oraz do informacji o Twoim korzystaniu z Witryn i zewnętrznych witryn lub usług. Ponadto, możesz otrzymywać informacje na swój temat, jeśli inni użytkownicy zewnętrznej witryny internetowej zezwolą nam na dostęp do ich profilów i jeśli jesteś jednym z ich „połączeń” lub jeśli informacja o Tobie jest w inny sposób dostępna poprzez profile tych osób lub strony w sieci społecznościowej bądź w zewnętrznej witrynie internetowej lub interaktywnej usłudze.

Informacje, które gromadzimy w związku z funkcjami społecznościowymi podlegają niniejszej Polityce prywatności danych. Informacje gromadzone i przechowywane przez strony trzecie podlegają stosowanym przez nie praktykom zachowania prywatności danych, w tym określającym czy strony te będą nadal udostępniać nam te informacje, wskazującym rodzaje udostępnianych informacji oraz uwzględniającym Twoje decyzje odnośnie danych pokazywanych innym w takich zewnętrznych witrynach internetowych lub usługach.

Prywatność dzieci

Witryny nie są przeznaczone dla dzieci ani nie są kierowane do dzieci w wieku poniżej trzynastu (13) lat. Nie gromadzimy celowo danych osobowych od dzieci w wieku poniżej 13 lat za pośrednictwem Witryn i jeśli dowiemy się, że otrzymaliśmy informacje od odwiedzającego w wieku poniżej 13 lat, usuniemy takie informacje zgodnie ze stosownymi przepisami prawnymi.

Prawa prywatności w stanie Kalifornia

Prawo w stanie Kalifornia zezwala klientom z Kalifornii na żądanie pewnych szczegółów na temat sposobu udostępniania ich danych stronom trzecim i, w niektórych przypadkach, spółkom stowarzyszonym do bezpośrednich celów marketingowych. W myśl przepisów prawa firma musi zapewnić takie informacje lub umożliwić klientom z Kalifornii wyrażenie zgody lub nie wyrażenie zgody na tego typu udostępnienie danych. Nie udostępniamy danych osobowych stronom trzecim ani spółkom stowarzyszonym do własnych, bezpośrednich celów marketingowych tych stron trzecich lub spółek stowarzyszonych. Klienci z Kalifornii mogą żądać informacji dotyczących przestrzegania przez nas tych przepisów prawa, kontaktując się z nami poprzez adres e-mail: privacy@hyland.com lub pocztowy: 28500 Clemens Road, Westlake, OH, 44145. Każde takie zapytanie musi zawierać tekst „California Privacy Rights Request” w pierwszej linii opisu oraz Twoje nazwisko, ulicę, miasto, stan i kod pocztowy. Prosimy zauważyć, że danego roku mamy obowiązek udzielania odpowiedzi tylko na jedno zgłoszenie przypadające na klienta i nie wymaga się od nas udzielania odpowiedzi na zgłoszenia dokonane w sposób inny niż na podany adres e-mail.

Każdy mieszkaniec stanu Kalifornia w wieku poniżej osiemnastu (18) lat, który zarejestrował się w celu korzystania z Witryn i który zamieścił zawartość lub informacje w Witrynie społeczności może wnioskować o usunięcie takich informacji z witryny internetowej, pisząc na adres e-mail: info@hyland.com, oświadczając, że osobiście zamieścił taką zawartość lub informacje i szczegółowo wskazując miejsce ich zamieszczenia. Podejmiemy w dobrej wierze racjonalne starania w celu usunięcia postu z ewentualnego publicznego widoku lub uczynienia go anonimowym, tak by nie było możliwe zidentyfikowanie osoby nieletniej. Taki proces usunięcia nie zapewnia kompletnego ani pełnego usunięcia.

Informacje dla użytkowników spoza Stanów Zjednoczonych

Nasza firma ma siedzibę w USA i gromadzone przez nas informacje podlegają amerykańskim przepisom prawnym. Jeśli odwiedzasz Witryny poza USA, pamiętaj, że informacje gromadzone przez nas za ich pośrednictwem będą przesyłane i przetwarzane w USA. Korzystając z tych Witryn przyjmujesz i wyrażasz zgodę na transfer i przetwarzanie swoich danych osobowych w USA zgodnie z opisem w niniejszej Polityce. Przepisy prawne i uregulowania o ochronie danych obowiązujące Twoje dane osobowe przekazane do USA mogą się różnić od przepisów prawnych obowiązujących w Twoim kraju zamieszkania.

Twoje wybory

Możesz poprosić nas o zaktualizowanie, skorygowanie lub usunięcie swoich informacji zgromadzonych za pośrednictwem Witryn, pisząc na adres e-mail: info@hyland.com. Aby chronić Twoją prywatność i zapewnić Ci bezpieczeństwo, możemy podjąć racjonalne środki w celu zweryfikowania Twojej tożsamości zanim przyjmiemy takie zgłoszenia.

Wiele przeglądarek internetowych zapewnia opcje umożliwiające zaprzestanie akceptowania nowych plików cookie lub wyłączenie obecnych plików cookie. Więcej informacji można znaleźć w zakładce POMOC danej przeglądarki.  Na stronie www.aboutcookies.org znajduje się więcej informacji na temat blokowania i zarządzania plikami cookie w większości przeglądarek internetowych. Należy pamiętać o tym, że w przypadku wyłączenia plików cookie w komputerze możesz nie być w stanie korzystać z pewnych funkcji tych Witryn lub innych witryn internetowych, a wyłączenie plików cookie może unieważnić rezygnacje, które są uzależnione od funkcjonowania plików cookie. Te opcje mogą nie być skuteczne we wszystkich przypadkach lub być skuteczne w odniesieniu tylko do jednego rodzaju przeglądarki bądź usługi, ale nie innego.

Możesz zrezygnować z subskrybowania wysyłanych przez nas promocyjnych wiadomości e-mail, postępując zgodnie z instrukcjami przekazanymi w komunikacji drogą mailową. Należy zauważyć, że nawet jeśli rezygnujesz z otrzymywania od nas promocyjnych wiadomości, możemy nadal wysyłać do Ciebie niepromocyjne wiadomości e-mail, takie jak e-maile dotyczące trwającej relacji biznesowej z Tobą.

Kontrole języka angielskiego

Niniejsza Polityka została opracowana w języku angielskim i może być tłumaczona na inne języki. W razie konfliktu lub rozbieżności pomiędzy językiem angielskim i przetłumaczoną wersją, wersja w języku angielskim powinna być nadrzędna w najpełniejszym wymiarze dozwolonym przez stosowne prawo.

Zmiany niniejszej Polityki

Od czasu do czasu możemy wprowadzać zmiany w niniejszej Polityce. Jeśli dokonamy zmian, powiadomimy Cię o tym, korygując datę u góry niniejszej Polityki. Zachęcamy do przeglądania niniejszej Polityki ilekroć odwiedzasz Witryny, dzięki czemu będziesz na bieżąco ze stosowanymi przez nas praktykami w zakresie informacji.

Kontakt

Możesz kontaktować się z nami w sprawie niniejszej Polityki lub kierować pytania odnośnie naszych praktyk zapewnienia prywatności danych, pisząc na adres e-mail: privacy@hyland.com (prosimy umieścić tekst „Privacy Inquiry” w linii tematu swojej wiadomości e-mail), dzwoniąc pod numer 1-440-788-5000 lub wysyłając list na adres pocztowy:

Hyland Software 
Attn: ONLINE PRIVACY INQUIRY

28500 Clemens Road 
Westlake OH, 44145

USA