Importowanie informacji

Informacja dostępna szybciej

OnBase umożliwia szybkie importowanie informacji z dowolnego źródła, w tym skanerów, serwisów elektronicznych i urządzeń mobilnych. Podczas importu dokumentów papierowych zapisywane są zarówno ich obrazy, jak i zawarte w nich informacje w formie elektronicznej (OCR). Informacje są także automatycznie opatrywane metadanymi i indeksowane, co minimalizuje pracę ręczną podczas zatwierdzania dokumentów po imporcie, a zarazem ułatwia ich późniejsze wyszukiwanie.

OnBase zapewnia także funkcje zarządzania informacją w organizacji, zarządzania sprawami oraz procesami biznesowymi, tworząc jednolity system do zarządzania procesami i informacją.