Dokumenty elektroniczne

Nie tylko dokumenty papierowe jest trudno znaleźć. Dane i informacje biznesowe mające formę elektroniczną, mogą być one rozproszone w różnych lokalizacjach: w sieciowych i indywidualnych systemach plików, we współdzielonych i indywidualnych skrzynkach mailowych, stronach Microsoft SharePoint, serwerach faksowych i innych informatycznych systemach biznesowych.

Import dokumentów elektronicznych do OnBase pozwala na zarządzanie nimi wraz z innymi ważnymi i powiązanymi informacjami i dokumentami. Centralne repozytorium dokumentów pozwala:

  • Uzyskać dostęp do wszystkich ważnych informacji w bezpieczny sposób
  • Przeprowadzić procesy biznesowe powiązane z dokumentami i informacjami biznesowymi
  • Zarządzać pełnym cyklem życia dokumentów i danych o krytycznym znaczeniu dla firmy (records management)

Import dokumentów generowanych przez różne aplikacje

Dzięki OnBase możesz importować dokumenty w formatach ASCII, PCL, AFP, DJDE, PDF i XML bezpośrednio z aplikacji, które je generują.

E-mail i faks

System OnBase jest zintegrowany z różnymi serwerami poczty elektronicznej i serwerami faksowymi, w tym Outlook, LotusNotes, Groupwise, Biscom Faxcom, Esker Fax i Softlinx Replixfax.

Import dokumentów dostosowany do indywidualnych potrzeb

OnBase zapewnia różne metody importu dokumentów. Mogą być one wykorzystywane do tworzenia rozwiązań odpowiednich do indywidualnych potrzeb użytkownika i jego stylu pracy.

SharePoint, współużytkowane zasoby plików i strony FTP

OnBase umożliwia importowanie dokumentów elektronicznych pochodzących ze współużytkowanych folderów sieciowych, systemu SharePoint i stron FTP, korzystając jednocześnie z istniejących metadanych i informacji w celu klasyfikacji i indeksowania wprowadzanych dokumentów.