Gromadzenie danych

Proces gromadzenia danych poprzez OnBase automatycznie klasyfikuje ważne dokumenty biznesowe, dokonuje ekstrakcji i walidacji kluczowych danych, a następnie aktualizuje odpowiednie systemy, w tym OnBase.

Eliminacja pracy ręcznej w ramach przetwarzania dokumentów niesie ze sobą następujące korzyści:

  • Redukcja kosztów dzięki obniżeniu kosztów pracy i obsługi dokumentów
  • Przyspieszenie procesów biznesowych poprzez automatyzację
  • Poprawa obsługi dzięki bezpośredniej dostępności aktualnych i dokładnych informacji

Niezależnie od tego, jaki dokument zostanie poddany przetwarzaniu (np. drukowana korespondencja lub formularz wypełniony odręcznie), OnBase wykorzystuje zaawansowane technologie, aby zapewnić dokładne wyodrębnienie wszystkich ważnych informacji potrzebnych do prowadzenia biznesu, w tym:

  • Optical Character Recognition (optyczne rozpoznawanie znaków), wykorzystywane do ekstrakcji znaków drukowanych
  • Intelligent Character Recognition (inteligentne rozpoznawanie znaków), wykorzystywane do ekstrakcji znaków zapisanych odręcznie
  • Optical Mark Recognition (optyczne rozpoznawanie znaczników), wykorzystywane do ustalenia wyboru spośród listy dostępnych opcji (tj. pól wyboru)
  • Barcode Recognition (rozpoznanie kodu kreskowego), wykorzystywane do ekstrakcji danych z kodów kreskowych umieszczonych w dokumentach