Szybki rozwój aplikacji

Jeden system, jedno repozytorium, wiele aplikacji

Tempo rozwoju aplikacji nie nadąża za zmianami w biznesie, co skutkuje przyrostem liczby aplikacji specjalistycznych i odrębnych źródeł danych, a pośrednio większą złożonością i kosztami utrzymania aplikacji, pochodzących często od dostawców zewnętrznych.

OnBase wyjście z tego impasu. Umożliwia budowanie aplikacji praktycznie bez pisania kodu, redukując lub nawet eliminując zależność od zewnętrznych dostawców aplikacji dziedzinowych. OnBase zapewnia także ścieżkę dla migracji już nie wspieranych platform aplikacyjnych, jak wczesne wersje Microsoft Access czy Lotus Notes. Zapewnia analogiczny zakres funkcji, a jednocześnie wspólne dla wszystkich aplikacji repozytorium informacji. Dzięki OnBase organizacja może szybko skonsolidować i zintegrować źródła danych, a następnie stopniowo wygaszać starsze aplikacje, konsolidując funkcje w ramach mniejszej liczby nowoczesnych rozwiązań.

Aplikacje własne z funkcjami systemu OnBase

Wszystkie możliwości systemu OnBase można wykorzystać w ramach samodzielnie tworzonych aplikacji. Dotyczy to w szczególności zarządzania informacją w organizacji (ECM), zarządzania procesami biznesowymi (BPM), zarządzania sprawami (Case Management), zaawansowanych mechanizmów importu informacji oraz bogatej gamy funkcji integracyjnych.

OnBase jako element firmowej strategii aplikacyjnej

OnBase oferuje bogate możliwości optymalizacji formowego środowiska aplikacyjnego:

  • Szybkie tworzenie nowych aplikacji za pomocą narzędzi konfiguracyjnych. Rozwiązania można tworzyć i modyfikować bez udziału deweloperów i specjalistów w dziedzinie baz danych. Wystarczy zaznaczyć odpowiednie opcje lub wypełnić pola – nie ma potrzeby pisania kodu lub skryptów. OnBase to sprawdzony sposób na szybkie spełnienie oczekiwań działów biznesowych bez kompromisów w dziedzinie zarządzania, kontroli dostępu oraz bezpieczeństwa informacji
  • Konsolidacja liczby aplikacji i źródeł danych. Budując aplikacje biznesowe w ramach systemu OnBase można znacząco zmniejszyć liczbę rozwiązań, ograniczając koszty utrzymania i wsparcia. Dzięki bogatym funkcjom integracyjnym nowe aplikacje można za pośrednictwem systemu OnBase łatwo zintegrować z istniejącymi aplikacjami zewnętrznymi. Ponadto, aplikacje można uruchamiać zarówno lokalnie, jak i w chmurze.
  • Szybkie reagowanie na potrzeby biznesu. OnBase pozwala szybko tworzyć nowe aplikacje, a także modyfikować i rozbudowywać je, by spełnić nawet bardzo wyrafinowane wymagania biznesowe pojedynczego działu, a nawet całej organizacji
  • Redukcja całkowitych kosztów posiadania aplikacji. Dzięki OnBase organizacja może uzyskiwać większą wartość biznesową w krótszym czasie. Wynika to ze skrócenia czasu rozwoju aplikacji oraz redukcji kosztów ich wytworzenia i utrzymania
Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o szybkim budowaniu aplikacji w ramach systemu OnBase.