Zarządzanie archiwum fizycznym

OnBase nie tylko zarządza dokumentacją elektroniczną, ale pozwala na śledzenie lokalizacji i zarządzanie dokumentacją fizyczną i obiektami fizycznymi związanymi z poszczególnymi dokumentami elektronicznymi.

Zarządzanie dokumentacją fizyczną

Mimo zalet przechowywania informacji i dokumentów w formie elektronicznej, każda organizacja jest zmuszona do uwzględnienia w swojej działalności pewnej liczny obiektów fizycznych, które pomagają w obsługiwaniu określonych procesów lub związane są z wymogami prawnymi.

OnBase za pomocą jednego centralnego interfejsu, w łatwy sposób śledzi, lokalizuje i zapewnia dostęp do dokumentacji fizycznej i powiązanych z nią dokumentów w formie elektronicznej. Zmniejsza to ryzyko, zapewniając zgodność z wymogami prawa w zakresie dokumentacji fizycznej oraz skraca czas pracy wymagany do ręcznego zarządzania obiektami fizycznymi.