Zarządzanie sprawami i procesami biznesowymi

Efektywna praca z informacją i automatyzacja zadań powtarzalnych.

W ramach jednego systemu OnBase wspiera zarządzanie sprawami i procesami biznesowymi (BPM), ułatwiając zarządzanie zadaniami ad hoc i procesami powtarzalnymi.

Sprawdzone rozwiązania wspierające zarządzanie przedsięwzięciami niemającymi z góry określonego przebiegu, jak zgłoszenia serwisowe, reakcje na incydenty, badania czy śledztwa.

Automatyzacja procesów biznesowych za pomocą elastycznego silnika workflow, wspierającego m.in. obieg zadań i dokumentów, procesy automatyczne, reguły biznesowe, równomierny rozdział zadań, automatyczne powiadomienia oraz złożone procesy zatwierdzania.