Zarządzanie procesami biznesowymi (BPM)

OnBase pomaga optymalizować procesy i  zwiększać wydajność biznesu

OnBase dostosowuje się do potrzeb i wymagań organizacji, automatyzując specyficzne dla nich procesy w istniejącej postaci. Organizacja zachowuje pełną kontrolę nad ich kształtem i tempem zmian.

OnBase skraca czas realizacji procesów poprzez sprawniejszy obieg zadań i informacji oraz standaryzację importu, indeksowania i wyszukiwania informacji. Wbudowany silnik workflow zapewnia elastyczne zarządzanie procesami za pomocą konfigurowalnych reguł, eliminując koszty i czas związane z tworzeniem kodu.

OnBase automatyzuje procesy biznesowe:

  • Przyspiesza realizację transakcji, udostępniając pracownikom wszystkie niezbędne informacje i dokumenty
  • Optymalizuje procesy biznesowe, efektywnie zarządzając obiegiem zadań i informacji w formie elektronicznej
  • Wprowadza przejrzystość, rejestrując zdarzenia dotyczące bezpieczeństwa informacji oraz dane na temat produktywności pracowników
  • Zapewnia spójność i powtarzalność procesów, redukując ryzyko wynikające z odstępstw od ustalonych procedur i standardów
  • Ułatwia dostęp do informacji, gromadząc w jednym miejscu informacje z wielu systemów i udostępniając je za pośrednictwem wielu kanałów (aplikacje, przeglądarka, platformy mobilne)
OnBase zapewnia także wsparcie dla zadań, które nie są realizowane w formie powtarzalnych procesów. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.