Zarządzanie sprawami

OnBase ułatwia pracę z informacją

W każdej organizacji istnieją procesy, które trudno jednoznacznie zdefiniować, lub efektów których nie można przewidzieć. OnBase wspiera efektywne zarządzanie sprawami i ułatwia podejmowanie decyzji w nietypowych przypadkach.

OnBase gromadzi w jednym miejscu narzędzia do podejmowania decyzji oraz z wszelkie niezbędne informacje, umożliwiając sprawne rozpatrywanie wniosków odszkodowania, zlecanie prac serwisowych czy wdrażanie nowych pracowników w obowiązki.

OnBase kompleksowo wspiera zarządzanie sprawami:

  • Umożliwia efektywniejszą pracę, dostarczając pracownikom narzędzia i wszelkie informacje niezbędne do podejmowania decyzji
  • Poprawia kontrolę nad przebiegiem spraw m.in. poprzez raportowanie ich statusów, wskazywanie potencjału dla optymalizacji, a także rejestrowanie zdarzeń na potrzeby audytów oraz utrzymania zgodności z przepisami
  • Redukuje koszty budowy i utrzymania rozwiązań dziedzinowych, umożliwiając budowanie ich bez potrzeby tworzenia kodu i współdzielenie przez nie informacji w ramach jednego, spójnego systemu

OnBase zapewnia tworzenie rozwiązań bez programowania, automatyzuje powtarzalne czynności oraz zarządza informacją powiązaną z procesami biznesowymi. W przeciwieństwie do większości rozwiązań dostępnych na rynku, OnBase nie jest zbiorem fragmentów rozwiązań pochodzących od różnych producentów, lecz stworzonym od podstaw spójnym systemem.

Bogate możliwości OnBase w dziedzinie zarządzania sprawami umożliwiają wsparcie w ramach jednego systemu wielu obszarów biznesu, jak np. zarządzanie projektami, zachowanie zgodności z regulacjami, zarządzanie kontraktami, zarządzanie dostawcami, wdrażanie nowych pracowników, badanie incydentów czy prowadzenie dochodzeń w związku z nadużyciami.