OnBase w szczegółach

Rozwiązania dopasowane do specyfiki organizacji

OnBase umożliwia budowanie rozwiązań ściśle dopasowanych do potrzeb organizacji. Gromadzi informacje ze wszystkich dostępnych źródeł i udostępnia je na potrzeby procesów biznesowych oraz aplikacji działających w ramach systemu, a także zewnętrznych. Centralnie zarządza dostępem do informacji w dowolnej postaci zgodnie z przyjętymi kryteriami klasyfikacji i uprawnieniami. OnBase zarządza informacją w całym jej cyklu życia – od jej importu po ostateczne usunięcie, chroniąc ją przed uszkodzeniem, nieautoryzowaną zmianą lub skasowaniem.

Poniższe sekcje zawierają pogłębioną informację na temat możliwości systemu OnBase.