Zarządzanie dostępem

Informacja dostępna zawsze i wszędzie

Dzięki OnBase informacja jest dostępna zawsze i wszędzie, za pośrednictwem dowolnej aplikacji lub urządzenia. OnBase umożliwia pracę z informacją przy biurku, w podróży, a nawet tam, gdzie nie ma łączności z Internetem. Wspiera wiele sfer i dziedzin, w tym podejmowanie decyzji, obsługę klientów i realizację procesów, zapewniając przy tym swobodę w wyborze modelu wdrożenia – siedzibie klienta lub w chmurze.

OnBase zapewnia:

  • Dostęp do ważnych informacji, w tym dokumentów i formularzy, w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca
  • Informację źródłową bez opuszczania aplikacji, dzięki ścisłej integracji z systemami dziedzinowymi, np. ERP lub też aplikacjami pakietu Microsoft Office
  • Dostęp mobilny za pomocą dowolnego urządzenia, w tym iPhone, iPad oraz urządzeń z systemami Android i Windows
  • Pracę mimo braku łączności, w tym możliwość edycji dokumentów, wypełniania formularzy, importowania obrazów do systemu
  • Sprawną wymianę informacji z otoczeniem, w tym z klientami, partnerami biznesowymi, dzięki połączeniu repozytorium informacji i dokumentów z procesami biznesowymi oraz bezpiecznym dostępem przez przeglądarkę WWW
Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.