Dostęp do systemu Onbase bezpośrednio z innych aplikacji biznesowych

Użytkownicy systemów biznesowych takich ERP, CRM, lub systemów księgowych, bankowych itp. Mogą potrzebować dostępu do systemu OnBase w celu:

  • Wyszukania dokumentu koniecznego do podjęcia decyzji
  • Wyszukania aktualnego statusu procesu biznesowego, w celu zaktualizowania systemu, w którym pracują
  • Aktualizacji danych w OnBase w oparciu o działania wykonane w określonej aplikacji biznesowej

Zamiast przełączania między aplikacjami w poszukiwaniu potrzebnych dokumentów i informacji, OnBase udostępnia je bezpośrednio z poziomu aplikacji biznesowej.

Dzięki temu wymagane jest tylko minimalne szkolenie, bo pracownicy uzyskują dostęp do zasobów repozytorium i procesów w OnBase z ekranów aplikacji, którą bardzo dobrze znają.

Aby dowiedzieć się więcej o możliwości integracji systemu OnBase z innymi aplikacjami, kliknij tutaj.