Dostęp do OnBase w trybie offline bez dostępu do sieci

Pracownicy wykonujący swoją pracę w terenie mają często problemy ze stałym i niezakłóconym dostępem do sieci i komunikacją z systemami firmy. Wielokrotnie potrzebny im jest dostęp do dokumentów i informacji. Często pojawia się też potrzeba zapisania w repozytorium dokumentów i informacji pozyskanych lub przygotowanych poza firmą.

OnBase oferuje przenośne rozwiązanie umożliwiające dostęp do potrzebnych dokumentów podczas wykonywania zadań służbowych w terenie. Można pobierać, tworzyć i aktualizować najnowsze wersje dokumentów i formularzy bez dostępu do sieci i połączenia z serwerem , a następnie wprowadzić je do systemu OnBase po odzyskaniu łączności z siecią firmową.