Dostęp do OnBase dla użytkowników zewnętrznych

Nie tylko zarejestrowani pracownicy firmy lub urzędu mogą korzystać z natychmiastowego dostępu do informacji, za pośrednictwem systemu OnBase. Mogą to być również klienci, petenci urzędów, studenci i inni.

Dostęp publiczny do systemu OnBase pozwala na realizacje szeregu funkcji, takich jak:

  • Wypełnianie formularzy elektronicznych online, co eliminuje koszt i czas drukowania oraz przesyłania kopii papierowych
  • Bezpieczny dostęp klientów do dokumentów online (np. do wyciągów bankowych lub planów nieruchomości)
  • Automatyczna aktualizacja statusu dla klientów, co redukuje liczbę zapytań i zwiększa satysfakcję klientów

Te funkcje są dostępne w każdym systemie OnBase korzystającym z modułów OnBase Web Services i Distribution Serwer.

Ponadto, można wykorzystać OnBase w celu udostępnienia dokumentów użytkownikom zewnętrznym poprzez publiczny dostęp online, umożliwiając darmowe lub odpłatne pobieranie plików.