Klient E-mail

Pracownicy firm i instytucji spędzają większość czasu korzystając z poczty elektronicznej. Dzięki rozwiązaniom oferowanym w ramach aplikacji klienckich systemu OnBase, możliwe jest wykorzystanie go do:

  • Wyszukania dokumentu w repozytorium OnBase i załączenia go do wiadomości e-mail
  • Zapisanie e-maili wraz z załącznikami w repozytorium OnBase
  • Wykorzystanie linków do dokumentu przechowywanego w OnBase
  • Powiadomienia o zadaniach oczekujących na wykonanie i dostęp do interfejsu workflow.

Dzięki takiej funkcjonalności użytkownicy poczty elektronicznej mogą wykonywać swoje zadania bez konieczności przełączania się do różnych aplikacji.

Dzięki OnBase użytkownicy mogą korzystać ze znanego im środowiska poczty elektronicznej. Mogą oni zapisywać na bieżąco wiadomości e-mail i załączniki. Pozwala to na automatyczne uruchamianie procesów biznesowych powiązanych z określonymi typami dokumentów i ich zawartością. Wykorzystanie znanych interfejsów poczty elektronicznej jako interfejsu systemu OnBase, pozwala na zminimalizowanie czas szkoleń i obniżenie kosztów wsparcia użytkownika końcowego. Dzięki integracji z pocztą elektroniczną, OnBase zwiększa efektywność i jakość pracy, dając pracownikom większy komfort i obniżając poziom stresu.

OnBase integruje się zarówno z Microsoft Outlook, jak i Lotus Notes i Novell Groupwise, rozszerzając istniejącą funkcjonalność klienta poczty elektronicznej o dodatkowe zakładki i menu funkcjonalne.