Importowanie dokumentów

Jeden system do importowania danych i dokumentów

OnBase importuje dokumenty i informacje z dowolnego źródła i automatycznie indeksuje ich zawartość, znacznie zmniejszając ilość pracy i liczbę błędów w porównaniu z importowaniem manualnym. Zaimportowane dokumenty są od razu i w pełni automatycznie przekazywane do właściwych systemów dziedzinowych.

Wiele opcji importu

OnBase zapewnia importowanie dokumentów i informacji na wiele sposobów, w tym m.in. poprzez:

  • Skanowanie dokumentów papierowych pojedynczo lub masowo. OnBase umożliwia importowanie dokumentów w tempie wielu tysięcy stron na godzinę w miejscu ich składowania, eliminując koszty związane z ich transportem.
  • Importowanie dokumentów i informacji w formie elektronicznej, w tym np. pliki CAD, wiadomości e-mail, pliki PDF, całkowicie automatycznie, bezpośrednio z aplikacji, za pomocą których zostały stworzone. Import może odbywać się za pomocą platform mobilnych, nawet bez łączności z Internetem.
  • Odczyt i identyfikacja informacji zawartej w dokumentach na podstawie porównań z informacją już posiadaną, oraz przekazywanie zaimportowanej informacji do odpowiednich systemów. Automatyczne indeksowanie pozyskanej informacji, by natychmiast była dostępna w systemach oraz na potrzeby procesów biznesowych.

Importowanie dokumentów to jedna z wielu funkcji systemu OnBase. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.