Integracja

Integracja Onbase z innymi systemami

OnBase zapewnia szeroką gamę możliwości integracji z istniejącymi systemami, umożliwiając dostęp do zgromadzonej informacji i dokumentów z dowolnej aplikacji. Kontekstowy dostęp do dokumentów i informacji zawartych w systemie OnBase podnosi jakość i skraca czas podejmowania decyzji. Ponadto, dokumenty i informacje pochodzące z innych aplikacji można wykorzystać podczas tworzenia nowych dokumentów, wypełniania formularzy czy też uruchamiania procesów workflow w systemie OnBase.

Informacja pod ręką, bez opuszczania aplikacji

OnBase oferuje szeroką gamę możliwości w dziedzinie integracji z innymi systemami:

  • Dedykowane adaptery dla popularnych systemów biznesowych, w tym m.in. PeopleSoft®, SAP®, Microsoft Office®, Outlook®, ESRI®, Ellucian and Infor Lawson®, pozwalające wymieniać informacje i dokumenty w obie strony.
  • Dostęp ekranowy w dowolnej aplikacji za pośrednictwem „pływającego okienka”. Dokumenty i informacje są dostępne kontekstowo. Można je wykorzystać podczas tworzenia innych dokumentów, wypełniania formularzy czy też uruchamiania procesów workflow w systemie OnBase.
  • Integracja informacji za pomocą wbudowanego podsystemu integracyjnego. Moduł Enterprise Integration Server zarządza procesami wymiany informacji między aplikacjami i bazami danych, zapewniając spójność informacji we wszystkich systemach.

Integracja to jedna z wielu funkcji systemu OnBase. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.