Panel wskaźników - kokpit

Różni użytkownicy mają różne potrzeby w zakresie dostępu do danych biznesowych, dokumentów i procesów. Dlatego sposób ich interakcji z systemem ECM powinien być dostosowany indywidualnych potrzeb i realizowanych zadań biznesowych.

OnBase oferuje predefiniowane interfejsy użytkownika dostępne przez Web Server, umożliwiają one łatwy dostęp do najważniejszych informacji, dokumentów i funkcji systemu. StatusView udostępnia spersonalizowane portale dostępowe użytkownika, uwzględniające jego role w organizacji oraz rodzaj realizowanych zadań biznesowych. Dzięki temu możliwe jest stworzenie ujednoliconych interfejsów grup pracowników realizujących te same funkcje. StatusView pozwala użytkownikom na wykonywanie wielu zadań jednocześnie i monitorowanie wielu procesów w ramach jednego elastycznego interfejsu użytkownika.

Webparts dla Microsoft SharePoint

SharePoint korzysta z aplikacji zwanych Web Part, które ułatwiają wymianę informacji i dokumentów z innymi aplikacjami jak i pomagają przy organizowaniu pracy. Użytkownicy SharePoint mogą pracować w znanym sobie środowisku aplikacyjnym mając jednocześnie dostęp do informacji, dokumentów i procesów biznesowych zarządzanych w systemie OnBase.