Pomiar wydajność procesów i obciążenia systemu

Generowanie raportów dotyczących realizacji procesów i wydajności systemu

Business Activity Monitoring (BAM)

System OnBase oferuje narzędzia informatyczne, które dostarczają w czasie rzeczywistym, danych dotyczących kluczowych wskaźników biznesowych przedsiębiorstwa w celu poprawy efektywności jego działalności operacyjnej. Zapewniony jest natychmiastowy dostęp do informacji o przebiegu procesów i realizacji zadań. Pozwala to na wprowadzanie modyfikacji i optymalizacji kluczowych procesów biznesowych w celu ich usprawnienia i poprawy jakości.

Report Services – automatyczne generowanie raportów

OnBase umożliwia monitorowanie procesów biznesowych, nadzorowanie wydajność pracowników oraz ocenę stanu systemu. Na podstawie uzyskanych danych system generuje automatycznie raporty umożliwiając analizę trendów, udostępnianie informacji dotyczących wydajności pracy i realizacji procesów biznesowych. Raporty ułatwiają podejmowanie decyzji dotyczące działania firmy. W systemie OnBase dostępnych jest 140 skonfigurowanych, gotowych raportów, możliwe jest także tworzenie własnych raportów odpowiednich do konkretnych potrzeb biznesowych

Exception Reports - Raportowanie wyjątków

W sytuacji kiedy procesy biznesowe wymagają kompletnego zestawu dokumentów, brak jednego z nich może uniemożliwić lub opóźnić realizacje całego procesu. System OnBase umożliwia weryfikację zbioru niezbędnych dokumentów i w razie braku któregoś z nich, tworzy odpowiednie raporty informujące o zaistniałych wyjątkach.

Report Mining – analiza raportów i integracja z Datawatch Monarch

System OnBase udostępnia użytkownikom biznesowym rozwiązania klasy business intelligence, umożliwiające wyszukiwanie i agregację danych z wielu raportów. Dzięki temu w łatwy sposób można analizować zjawiska i trendy występujące w działaniu organizacji biznesowej i funkcjonowaniu systemu. Analizy takie nie wymagają specjalizowanych raportów tworzonych przez dział IT. Report Mining pozwala na bardziej efektywne wykorzystanie informacji zawartych w raportach generowanych przez narzędzia systemu OnBase.

Dzięki narzędziom firmy DataWatch dane mogą być łatwo pozyskane a następnie poddane wnikliwej analizie poprzez formułowanie dowolnych zapytań, filtrowanie oraz analizę graficzną. Użytkownicy oprogramowania Datawatch Monarch, mogą zastosować je do ekstrakcji i analizy danych z raportów generowanych przez system OnBase.

Ekstrakcja danych dla potrzeb Data Warehouse - hurtowni danych

Klienci korzystający z hurtowni danych, mogą dla ich potrzeb wyszukiwać i pobierać z systemu OnBase, dane z procesów biznesowych. Zyskują dzięki temu dostęp do istotnych informacji wspomagających podejmowanie decyzji biznesowych. Istniej również możliwość, w ramach posiadanych bazy i hurtowni danych, zestawiania tak uzyskanych danych z informacjami i danymi otrzymanymi z innych systemów.