Zarządzanie

Jeden system do zarządzania dokumentami, informacją i procesami biznesowymi

OnBase zarządza dokumentami, informacją i procesami biznesowymi w ramach jednego, spójnego systemu, ułatwiając przepływ informacji w organizacji. Skraca czas realizacji procesów, ułatwia dostęp do informacji, automatyzuje powtarzalne czynności oraz wspiera podejmowanie decyzji. Umożliwia tworzenie rozwiązań ściśle dostosowanych do potrzeb, a także rozwijanie ich wraz ze zmieniającymi się oczekiwaniami biznesu, bez kosztownego programowania.

Wszystkie ważne informacje w jednym systemie

OnBase umożliwia:

  • Zarządzanie dokumentami w formie elektronicznej, bez względu na format. OnBase organizuje dokumenty za pomocą wirtualnych segregatorów i szaf, śledzi zmiany i wersjonuje dokumenty, a także umożliwia tworzenie korespondencji masowej i elektroniczne podpisywanie dokumentów.
  • Zarządzanie procesami biznesowymi w celu podniesienia produktywności i optymalizacji przebiegu procesów. OnBase automatyzuje powtarzalne czynności, zapewniając jednocześnie sprawną obsługę wyjątków przez właściwe osoby. Równomiernie rozdziela zadania, wysyła powiadomienia oraz ułatwia podejmowanie decyzji, skracając czas realizacji procesów.
  • Zarządzanie informacją za pomocą samodzielnie tworzonych, nowoczesnych rozwiązań. OnBase umożliwia tworzenie elastycznych rozwiązań do zarządzania sprawami, pozwalających zrezygnować z aplikacji działających na starych platformach, niewspieranych technologii baz danych i arkuszy kalkulacyjnych. Pozwala samodzielnie tworzyć rozwiązania w niestandardowych obszarach, takich jak zarządzanie procesem przyjmowania nowych pracowników, zarządzanie dostawcami czy dochodzenia wewnętrzne, uniezależniając organizację od zewnętrznych dostawców oprogramowania na zamówienie. W ramach jednego systemu OnBase umożliwia budowanie i udostępnianie rozwiązań łączących w sobie zarządzanie dokumentami, informacją, sprawami i procesami biznesowymi.
Zarządzanie dokumentami, informacją, procesami to jeden z wielu obszarów funkcjonalnych systemu OnBase. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.