Usprawnienie procesów biznesowych

System OnBase jest łatwy w konfiguracji i użytkowaniu. Dzięki temu najbardziej czasochłonnymi etapami projektów automatyzacji procesów i tworzenia systemu obsługi spraw, jest analiza, modelowanie i projektowanie procesów biznesowych.

Początkiem wdrożenia systemu zarządzania procesami, jest analiza aktualnego sposobu działania organizacji, stworzenie wizji stanu docelowego i określenie sposobu jego osiągnięcia.

Narzędzia udostępniane przez OnBase zawierają szereg modułów funkcjonalnych realizujących typowe zadania dla określonych działów i branż. Pozwala to na szybkie wdrażanie projektów automatyzacji i optymalizacji procesów biznesowych bez konieczności tworzenia dedykowanych aplikacji, programowania interfejsów użytkownika, tworzenia systemów wymiany danych z innymi elementami systemów informatycznych, itp.

Poniżej przedstawiamy zestaw narzędzi, które pozwalają zautomatyzować niezbędne procesy biznesowe.

Wdrażając system automatyzacji procesów należy określić które procesy biznesowe należy usprawnić w pierwszej kolejności. Zamieszczone na naszej stronie internetowej opisy wdrożeń systemów automatyzacji procesów, ukazują przykłady wdrożeń dla klientów z różnych branż.

Dane, informacje, komunikacja i procesy

System OnBase pozwala na: zarządzanie i porządkowanie informacji i danych niestrukturalnych, zarządzanie ich wymianą i wykorzystaniem w procesach biznesowych.

Formularze elektroniczne

Formularze elektroniczne eliminują problemy związane z dokumentami papierowymi, stanowią element procesów biznesowych i stanowią element komunikacji między systemem OnBase a jego użytkownikami.

Modelowanie i zarządzanie procesami

OnBase posiada łatwe w użyciu i intuicyjne narzędzia do modelowanie procesów biznesowych.