Archiwizowanie

Archiwizacja, ochrona oraz usuwanie informacji

OnBase przechowuje, chroni, kontroluje dostęp oraz usuwa informacje, obniżając ryzyko i gwarantując zgodność z wymogami regulacyjnymi – bez konieczności zakupu dodatkowego rozwiązania zewnętrznego.

OnBase konsoliduje zarządzanie informacją, eliminując potrzebę przechowywanie jej w wielu odrębnych systemach, bazach danych i urządzeniach.

Większe bezpieczeństwo, większa dostępność i mniejsze ryzyko

OnBase zapewnia bezpieczeństwo informacji w całym cyklu jej życia w organizacji.

  • Bezpieczeństwo informacji. OnBase zapewnia bezpieczeństwo informacji podczas jej składowania, transmisji w sieci oraz w trakcie udostępniania, wspierając standardy stawiające w tej dziedzinie wysokie wymagania, jak np. PCI DSS. OnBase integruje się także z istniejącą infrastrukturą do zarządzania dostępem opartą na logowaniu NT i protokole LDAP. System upraszcza administrację, zapewniając jednocześnie kontrolę nad uprawnieniami użytkowników oraz prawami do informacji.
  • Ochrona przed utratą informacji. OnBase chroni informację, automatycznie tworząc wiele kopii każdego dokumentu i umieszczając je w różnych lokalizacjach. W przypadku awarii serwera plików OnBase automatycznie korzysta z jednego z serwerów zapasowych, zapewniając ciągły dostęp do dokumentów. Organizacje korzystające z OnBase w chmurze zyskują możliwość dodatkowego zwiększenia poziomu ochrony, poprzez utrzymywanie kopii dokumentów nawet w trzech centrach danych zlokalizowanych w różnych regionach świata.
  • Usuwanie zgodnie z procedurami. OnBase upraszcza wdrażanie planów i procedur retencji informacji. Gdy informacja spełnia kryteria pozwalające na jej usunięcie, OnBase może przekazać ją do weryfikacji lub też usunąć automatycznie.
Automatyczne archiwizowanie i usuwanie informacji zgodnie z ustalonymi procedurami to jedna z wielu funkcji OnBase. Kliknij tutaj, aby zapoznać się z pozostałymi.