Najważniejsze zmiany w poprzednich wersjach

Szybki przegląd udoskonaleń wprowadzonych w poprzednich wersjach systemu OnBase

OnBase 15, poprzednia wersja naszego systemu, zawiera 2000 zmian będących wynikiem sugestii klientów, w tym rewolucyjne zmiany w dziedzinie digitalizacji i akceleracji procesów, 
a także wygodnego dostępu do potrzebnej informacji.