OnBase z perspektywy biznesu

Co może OnBase?

OnBase centralizuje zarządzanie informacją w organizacji, udostępniając ją za pośrednictwem istniejących aplikacji biznesowych w dowolnym czasie miejscu. Informacja w zasięgu ręki pozwala skutecznie zarządzać procesami i powiązanymi z nimi dokumentami, a także panować nad archiwizacją i usuwaniem informacji zgodnie z przyjętą polityką.

Optymalizacja procesów i lepsze wyniki finansowe

Korzyści z wdrożenia OnBase:

Wyższa jakość obsługi klientów

  • Efektywna komunikacja z klientami, partnerami biznesowymi lub obywatelami
  • Pełna kontrola nad stanem procesów, wniosków, transakcji czy zamówień
  • Redukcja czasu potrzebnego na wyszukiwanie właściwej informacji

Niższe koszty operacyjne

  • Krótszy czas realizacji procesów, m.in. dzięki automatyzacji powtarzalnych czynności i sprawnej obsłudze spraw niestandardowych
  • Wyższa produktywność, m.in. dzięki dostępności informacji w dowolnej aplikacji biznesowej, w tym mobilnej
  • Eliminacja kosztów druku, transportu i składowania dokumentów w formie papierowej

Mniejsze ryzyko

  • Wysoki poziom ochrony informacji, w tym monitorowanie zdarzeń, np. zmian czy prób dostępu
  • Wsparcie dla raportowania i audytów, m.in. dzięki łatwej identyfikacji brakujących informacji
  • Automatyczna realizacja zasad archiwizacji i usuwania informacji rejestrowanej
Powyższe ogólne korzyści z wdrożenia systemu OnBase dotyczą każdej organizacji. Korzyści z wdrożenia systemu w ramach konkretnego działu, branży lub kategorii procesów zostały opisane w sekcji Rozwiązania. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzyści z wdrożenia systemu OnBase z perspektywy działu IT, kliknij tutaj