OnBase z perspektywy działu IT

Jeden system, wiele aplikacji

OnBase to spójny produkt, a nie jedynie marka, pod którą kryje się wiele produktów pochodzących od różnych dostawców. W ramach jednego systemu dostępne są funkcje do zarządzania informacją w organizacji, procesami i sprawami, co pozwala dostarczać funkcje biznesowe w ramach mniejszej liczby aplikacji i źródeł danych.

OnBase umożliwia konsolidację istniejących aplikacji i szybsze dostarczanie nowych funkcji. Dzięki narzędziom do tworzenia aplikacji bez kodowania, nowe rozwiązania można tworzyć bez udziału deweloperów i specjalistów w dziedzinie baz danych. Bogaty zakres funkcji integracyjnych pozwala połączyć istniejące i nowe aplikacje, działające lokalnie i w chmurze, w ramach systemu o jednolitej architekturze i z centralnym repozytorium informacji.

Jeden spójny system znacząco obniża koszt wytworzenia, wsparcia, aktualizacji, zarządzania i rozwoju funkcji biznesowych. OnBase pozwala zachować pełną kontrolę nad kształtem i tempem modyfikacji rozwiązań, a więc także kosztami, jak również panować nad bezpieczeństwem przetwarzanej informacji, zarówno lokalnie, jak i w chmurze.

OnBase – bezpieczna przyszłość

OnBase spełnia długofalowe oczekiwania działów IT:

  • Aplikacje tworzone bez kodowania. System OnBase umożliwia budowanie aplikacji bez programowania. Pisanie kodu ani skryptów nie jest konieczne – wystarczy wybrać opcje i wypełnić pola, co znacząco skraca czas dostarczania rozwiązań, a także obniża koszty ich budowy i utrzymania
  • Jeden system dla całej firmy. OnBase skaluje się wraz ze wzrostem liczby użytkowników, procesów i dokumentów, zapewniając bezpieczną ścieżkę rozwoju i ochronę inwestycji, bez względu na zmieniające się okoliczności i potrzeby
  • Bezpieczeństwo technologiczne. System OnBase jest rozwijany w 100% siłami firmy Hyland. Prace projektowe i deweloperskie nie są zlecane podwykonawcom. Od początku działalności, tj. od 1991 r. rokrocznie publikowane są dwie wersje systemu – jedna główna i jedna pomniejsza. To gwarantuje, że OnBase nadąża za trendami branżowymi oraz nowościami w dziedzinie technologii, wspierając m.in. najnowsze wersje systemów, rozwiązań biznesowych i przeglądarek WWW
  • Zmiany i aktualizacje bez przerw w biznesie. Ponieważ OnBase stanowi spójny system, jego aktualizacja nie wymaga długich przygotowań oraz testowania zgodności komponentów różnych dostawców. Z jednego repozytorium OnBase mogą korzystać serwery aplikacyjne OnBase mające różne wersje, co ułatwia sprawne i bezpieczne wdrażanie nowych funkcji.

W sekcji poniżej znajdą Państwo więcej informacji na temat możliwości Onbase z perspektywy działu IT. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzyści dla użytkowników biznesowych, prosimy kliknąć tutaj