Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo i ochrona informacji

OnBase skutecznie chroni informacje na przestrzeni całego ich cyklu życia. Dostępna jest cała paleta zabezpieczeń, zarówno wbudowanych, jak i zewnętrznych.

System uprawnień

System uprawnień systemu Onbase został zaprojektowany z myślą o prostocie i skuteczności. Dostęp do informacji jest chroniony zawsze, a wszelkie zmiany uprawnień są proste i jednoznaczne.

  • Wbudowany system uprawnień pozwala zarządzać dostępem z dokładnością do pojedynczego dokumentu
  • System jednokrotnego logowania oparty na funkcjach logowania NT i protokole LDAP zapewnia prostą administrację regułami dostępu
  • Dostęp do informacji wymaga posiadania uprawnień nadanych wprost – domyślny poziom uprawnień to „brak dostępu”; w ten sposób ograniczane jest ryzyko przyznania użytkownikom uprawnień do informacji, do których nie powinni mieć dostępu

Bezpieczeństwo informacji w spoczynku, podczas transmisji oraz przetwarzania na urządzeniach

OnBase chroni informacje przez cały ich cykl życia, wszędzie i w każdym momencie.

  • W spoczynku: dane są szyfrowane przez bazę danych, a niezależnie także przez serwer plików, co zapewnia skuteczną ochronę informacji wrażliwych nawet w przypadku działania pracownika w złej wierze lub włamania na serwer
  • Podczas transmisji: podczas transmisji w sieci, w tym pomiędzy serwerami w ramach tej samej instalacji OnBase, informacje są przesyłane szyfrowanym tunelem tworzonym za pomocą protokołu Transport Layer Security (TLS)
  • Na urządzeniach: dane przechowywane i przetwarzane na urządzeniach mobilnych, tabletach i laptopach są szyfrowane, co uniemożliwia nieuprawniony dostęp do nich lub dokonanie w nich zmian – nawet w przypadku bezpośredniego dostępu do dysku z pominięciem systemu i aplikacji.

Maskowanie i ukrywanie informacji wrażliwych

Nawet w przypadku posiadania uprawnień do określonych kategorii dokumentów, istnieje możliwość ograniczenia dostępu do tych z nich, które zawierają specyficzne dane lub tagi. OnBase wykorzystuje w tym celu:

  • Maskowanie informacji: maskowanie pozwala ukrywać wybrane pola oznaczone określonymi słowami kluczowymi – jeśli użytkownik nie posiada odpowiednich uprawnień, nie zorientuje się nawet, że takie informacje istnieją
  • Usuwanie informacji: OnBase pozwala usuwać informacje z dokumentów na podstawie reguł biznesowych. Dokumenty po takiej edycji przechowywane są jako oddzielne kopie dokumentów oryginalnych, dzięki czemu osoby mające uprawnienia do dokumentów edytowanych nigdy nie uzyskują dostępu do dokumentów oryginalnych.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat możliwościach systemu OnBase, kliknij tutaj.