Rozwiązania zwiększające efektywność pracy

W systemie OnBase dostępne są narzędzia do integracji z najczęściej stosowanymi programami użytkowymi. Dzięki integracji z Microsoft Office, pocztą elektroniczną czy Microsoft SharePoint, programy te umożliwiają użytkownikom korzystanie z funkcjonalności i zasobów OnBase bezpośrednio z poziomu wykorzystywanych interfejsów aplikacyjnych.

Integracja z pocztą elektroniczną

Dzięki systemowi OnBase pracownicy mają dostęp do dokumentów, informacji i procesów biznesowych z poziomu klienta poczty elektronicznej, MS Outlook, IBM Lotus Notes czy Novell Groupwise.

Integracja z pakietem MS Office

Integracja z pakietem MS Office pozwala jego użytkownikom na bezpośrednie korzystanie z zasobów dokumentów, informacji i procesów biznesowych dostępnych w systemie OnBase.

Integracja z MS SharePoint

Integracja z system SharePoint pozwala na zwiększenie efektywności pracy, bezpieczeństwa informacji i funkcjonalności biznesowej, dzięki dostępowi do zasobów i funkcjonalności repozytorium dokumentów OnBase.