Integracja z aplikacjami biznesowymi

Kontekstowy dostęp do informacji z poziomu aplikacji biznesowych obniża koszty i pozwala optymalizować procesy

Nawet jeśli pracownicy spędzają większość czasu korzystając z kilku kluczowych aplikacji, wiele informacji nadal pozostaje w innych systemach i źródłach danych. System OnBase udostępnia kontekstowo informacje z zewnętrznych systemów i źródeł bez potrzeby opuszczania kluczowej aplikacji.

Integrując aplikacje biznesowe z systemem OnBase organizacje:

  • Eliminują przełączanie się pracowników między ekranami wielu aplikacji
  • Ułatwiają zmianę przyzwyczajeń i rozpoczęcie pracy z nowymi aplikacjami
  • Zwiększają wykorzystanie aplikacji i satysfakcję pracowników

Więcej informacji na temat integracji systemu OnBase z aplikacjami biznesowymi działającymi w Twojej firmie znajdziesz poniżej.

SAP

Dzięki pakietowi integracji OnBase dla SAP ArchiveLink użytkownicy zyskują dostęp do dokumentów powiązanych z transakcjami biznesowymi z poziomu paska narzędzi SAP

E-Business Suite

Dzięki OnBase pracownicy poświęcają mniej czasu na zarządzanie danymi dokumentami i procesami, bo synchronizację zapewnia integracja z pakietem Oracle E-Business Suite

PeopleSoft

Korzystając z integracji OnBase z Oracle PeopleSofr Enterprise, użytkownicy mogą zarządzać swoimi dokumentami bezpośrednio z dobrze im znanego interfejsu PeopleSoft

CAD Services

OnBase łączy powiązane treści biznesowe z rysunkami projektowymi, w tym ze złożonymi plikami CAD, pozwalając inżynierom na wyszukanie, zmianę i archiwizację rysunków w OnBase z poziomu dobrze im znanego środowiska CAD.

ESRI ArcGIS

OnBase umożliwia organizacjom na dodatkowe wykorzystanie inwestycji w systemy GIS, umieszczając powiązane dokumenty na mapie i dając użytkownikom dostęp do potrzebnych informacji z poziomu wybranej aplikacji Esri ArcGIS.

Lawson

Oprogramowanie OnBase do zarządzania treścią korporacyjną usprawnia realizację procesów Lawson (Infor) w ramach całej firmy, tworząc jedno centralne repozytorium na powiązane dokumenty i informacje

Datatel

OnBase pozwala na integrację z Datatel, umożliwiając dostęp do treści powiązanych z przyjęciem na studia (esejów, rekomendacji, portfolio) bezpośrednio z poziomu ekranów Datatel.