Integracja z dowolną aplikacją

OnBase został zintegrowany z ponad 500 aplikacjami, bez konieczności tworzenia dedykowanych aplikacji i konektorów. Integracja OnBase z innymi aplikacjami nie wymaga dodatkowego czasu i kosztów, dzięki czemu jest to jedno najłatwiejszych i najszybszych do integracji rozwiązań ECM.

OnBase pozwala na elastyczną i łatwą integrację z innymi aplikacjami, z wykorzystaniem dedykowanych bibliotek API oraz Web Services.

Integracja bez konieczności budowania dedykowanych aplikacji.

W ramach systemu OnBase, Hyland oferuje aplikację Application Enabler, dedykowane narzędzie do integracji aplikacji. Pozwala ono na integrację OnBase z aplikacjami biznesowymi za pomocą łatwych w użyciu rozwiązań informatycznych. Dzięki temu integracja między OnBase i aplikacją biznesową może być zrealizowana w ciągu kilku godzin. Jest to możliwe, ponieważ integracja odbywa się bez konieczności tworzenia dedykowanych aplikacji wymagających programowania i testowania. Ze względu na rodzaj wykorzystanych mechanizmów wymiany informacji, klient może aktualizować swoje aplikacje biznesowe, nie martwiąc się o wpływ wprowadzanych zmian na integrację z OnBase.

Pomimo stosunkowo prostego sposobu instalacji i konfiguracji, Application Enabler umożliwia nie tylko dostęp do dokumentów. Wykorzystując informacje wyświetlane na ekranach aplikacji, OnBase może automatycznie wypełnić formularze elektroniczne, uruchamiać procesy biznesowe, drukować kody kreskowe, dynamicznie tworzyć dokumenty (takie jak listy ofertowe i korespondencję seryjną) i wiele innych.

Jeden z długoletnich klientów w ciągu jednego dnia zintegrował OnBase z 12 różnymi aplikacjami!

Application Programming Interface (API): interfejs programistyczny do budowy aplikacji

W sytuacjach kiedy potrzeby biznesowe klienta wymagają specjalizowanych rozwiązań programistycznych, system OnBase oferuje interfejs programistyczny (API), pozwalające na tworzenie aplikacji wspierających realizacje takich potrzeb. Interfejs ten umożliwia tworzenie aplikacji kliencki i ich integrację z zasobami repozytorium OnBase oraz procesami obsługiwanymi w ramach tego systemu. Oferowany interfejs programistyczny jest zgodny z najczęściej używanymi językami programowania – Web Services, .Net, COM, Java – w związku z tym programiści mogą wykorzystywać znane sobie technologie.

Web Services

W sytuacjach kiedy użytkownikom rozproszonym geograficznie niezbędny jest dostęp do systemu OnBase w czasie rzeczywistym, istnieje możliwość wykorzystania komunikacja za pomocą łączy i usług internetowych. Server OnBase wykorzystuje tzw. Web Services do udostępniania zasobów systemu klientom komunikującym się za pomocą „cienkiego klienta” uruchamianego w środowisku przeglądarki internetowej.

Zarówno dostęp do repozytorium dokumentów jak i udział w procesach może być realizowany za pośrednictwem OnBase Web Services. OnBase oferuje również możliwość wykorzystania Web Services do wymiany danych z systemami zewnętrznymi. W rezultacie uzyskuje się dwukierunkową komunikację systemów w czasie rzeczywistym, zapewniającą dokładną synchronizację danych i informacji we wszystkich połączonych z OnBase systemach.