Mobilność

OnBase Mobile for ECM – decyzje w dowolnym miejscu i czasie

OnBase Mobile stale synchronizuje informacje i dane, umożliwiając podejmowanie decyzji, zatwierdzanie dokumentów, otrzymywanie powiadomień i sprawdzanie aktualnych statusów procesów w dowolnym miejscu i czasie. Użytkownicy rozwiązań OnBase Mobile mogą wygodnie wypełniać i podpisywać formularze elektroniczne oraz zarządzać informacją w dowolnym czasie i miejscu, w tym np. wykonywać zdjęcia czy wypełniać formularze.

Mobilny dostęp do informacji bez łączności z Internetem

OnBase Mobile umożliwia wygodną pracę w każdych warunkach – dzięki nowoczesnej technologii pracę można kontynuować nawet w warunkach braku łączności.

Przykładowe scenariusze:

  • Ważne dokumenty, np. kontrakty, dokumentację procesów czy opisy procedur można oznaczyć jako dostępne offline i korzystać z ich aktualnych wersji za pomocą urządzeń mobilnych w dowolnym czasie i miejscu, nawet bez połączenia z Internetem.
  • Rozwiązanie OnBase Briefcase pozwala edytować i aktualizować dokumenty, wypełniać formularze i wysyłać zdjęcia nawet w razie braku łączności. Gdy tylko łączność zostaje przywrócona, system OnBase automatycznie synchronizuje i uwzględnia wszelkie zmiany, dzięki czemu informacja pozostaje spójna i aktualna.

Dostęp do informacji z dowolnej aplikacji biznesowej

Dzięki OnBase Mobile pracownicy zawsze dysponują aktualną informacją. Gdy po powrocie z podróży logują się w biurze, informacje wprowadzone za pomocą rozwiązań mobilnych są już dostępne w systemie. Mogą kontynuować pracę dokładnie od miejsca, w którym wcześniej skończyli. Dzięki tym samym mechanizmom informacja jest dostępna także z poziomu najczęściej wykorzystywanych systemów biznesowych, takich jak Microsoft Outlook, system ERP lub samodzielnie rozwijane aplikacje dziedzinowe.

Aby dowiedzieć się więcej na temat rozwiązań mobilnych OnBase, kliknij tutaj.

Aby dowiedzieć się więcej na temat możliwościach systemu OnBase, kliknij tutaj.