Inne branże

OnBase jest standardowym oprogramowaniem w wielu organizacjach, niezależnie od branży, ponieważ stanowi jedno z najbardziej elastycznych rozwiązań do zarządzania treścią korporacyjną (ECM) dostępnych obecnie na rynku. Pozwala na łatwe zarządzanie i konfigurację bez szeroko zakrojonego programowania, którego wymagają inne rozwiązania ECM. Chociaż OnBase świetnie sprawdza się jako rozwiązanie działowe, można to oprogramowanie dostosować do funkcjonowania w obrębie całej firmy. Jedno rozwiązanie odpowiadające na indywidualne potrzeby i wyzwania poszczególnych działów firmy.

Sztuka i rozrywka

Dzięki OnBase firmy z branży sztuki i rozrywki usprawniają procesy, aby zwiększyć wydajność pracowników w poszczególnych działach organizacji.

Budownictwo

OnBase pozwala na integrację z oprogramowaniem do zarządzania nieruchomościami i realizacją projektów budowlanych, obniżając koszty oraz zapewniając pracownikom dostęp do informacji zarówno w siedzibie firmy, jak i w terenie.

Produkcja

Dzięki OnBase producenci wykorzystują informacje i treści biznesowe znajdujące się w centralnym repozytorium, umożliwiając pracownikom podejmowanie decyzji biznesowych w odpowiednim czasie.

Górnictwo

OnBase oferuje przedsiębiorstwom górniczym centralne repozytorium dokumentów, służące do przechowywania informacji i pozwalające pracownikom na dostęp do potrzebnych danych oraz przyspieszające procesy w całej firmie.

Ropa i gaz

Zoptymalizuj procesy terenowe i wysyłaj ludzi z odpowiednim sprzętem na miejsce zdarzenia.

Sprzedaż detaliczna

OnBase pozwala sprzedawcom detalicznym na szybsze przetwarzanie międzydziałowe, wspiera podejmowanie decyzji i umożliwia udostępnianie kluczowych informacji z innych działów i lokalizacji.

Transport

Dzięki OnBase firmy transportowe wykorzystują informacje i treści biznesowe znajdujące się w centralnym repozytorium, umożliwiając pracownikom podejmowanie decyzji biznesowych w odpowiednim czasie.

Usługi komunalne

Dzięki OnBase przedsiębiorstwa świadczące usługi komunalne wykorzystują informacje i treści biznesowe znajdujące się w centralnym repozytorium, umożliwiając pracownikom dostęp do potrzebnych informacji i podejmowanie decyzji biznesowych w odpowiednim czasie.

Sprzedaż hurtowa

Dzięki OnBase hurtownicy mogą korzystać z centralnego repozytorium w celu zarządzania dokumentami i treściami, a także automatyzują procesy biznesowe, eliminując konieczność wielu czynności wykonywanych ręcznie w ramach bieżących procesów.

Umów rozmowę telefoniczną ze specjalistą ds. OnBase

*By submitting this form you are opting into receiving emails from Hyland Software, Inc. Please view our privacy policy for further information.

Poznaj obsługę OnBase

Hyland liderem w magicznym kwadracie Gartnera w kategorii platform do zarządzania treścią