OnBase wychodzi naprzeciw potrzebom każdego działu i całej firmy za pomocą jednego rozwiązania. Pozwala ono na zarządzanie obiektami i kontrolą procesów, szybsze przetwarzania i usprawnienie podejmowania decyzji przy jednoczesnym obniżeniu kosztów i redukcji procesów ręcznych w całej firmie.

Kontrola procesów

Listy kontrolne OnBase do kontroli procesów umożliwiają organizacjom osiągnięcie celów związanych z kontrolą jakości przy zapewnieniu realizacji procesów.

Zarządzanie zmianami technicznymi

Automatyzacja całego procesu zmian pozwala na szybkie wprowadzanie koniecznych zmian do procesów, systemów i konfiguracji produktów.

Zarządzanie rysunkami technicznymi

Rozwiązanie OnBase do zarządzania rysunkami technicznymi pozwala na integrację z systemami CAD, umożliwiając użytkownikom archiwizację, wyszukiwanie i zmiany złożonych rysunków bezpośrednio z poziomu aplikacji CAD.

Zarządzanie obiektami

Dzięki rozwiązaniu OnBase do zarządzania obiektami wszystkie treści potrzebne do zarządzania obiektami i wnioskami o wykonanie prac są przechowywane w jednym centralnym repozytorium dokumentów. OnBase łączy się z istniejącymi aplikacjami, umożliwiając powiązanie danych i dokumentów oraz zarządzanie funkcjonowaniem obiektów, ich utrzymaniem oraz naprawami.