Przyspiesz procesy w ramach księgowości i finansów w twojej organizacji dzięki oprogramowaniu OnBase. OnBase umożliwia szybsze przetwarzanie międzydziałowe, wspiera podejmowanie decyzji i pozwala na udostępnianie kluczowych informacji z innych działów i lokalizacji.

Należności

Dzięki OnBase personel Działu Należności ma dostęp do transakcji w czasie rzeczywistym, co zapewnia precyzyjniejsze zarządzanie przepływami pieniężnymi.

Proces zamknięcia okresu finansowego

Rozwiązanie OnBase przyspieszające zarządzanie sprawozdawczością finansową skupia się na zadaniach wykonywanych przez pracowników w ramach zamknięcia okresu, pozwalając na usprawnienie procesów od początku do końca.

Zobowiązania

OnBase obsługuje dokumenty związane z procesami zobowiązań i maksymalizuje korzyści płynące z szybkiego, efektywnego i dokładnego przetwarzania faktur.

Zamówienia i zakupy

Rozwiązania zakupowe OnBase oferują liniowe podejście do zapotrzebowań zakupowych oraz informacji wykorzystywanych przez zespół ds. zamówień, gwarantując doskonałe usprawnienie procesów.

Zarządzanie dostawcami

Rozwiązania OnBase do zarządzania dostawcami usprawniają procesy zarządzania danymi i dokumentami powiązanymi z dostawcami w zakresie zobowiązań płatniczych.