Rozwiązanie OnBase do zarządzania umowami oferuje jedno repozytorium do przechowywania umów, zapewniając pracownikom natychmiastowym dostęp do potrzebnych informacji. Gdy dokumenty są już w OnBase – zaimportowane z innych systemów lub zeskanowane – łatwiej jest na nich pracować przez cały okres obowiązywania umowy. Każda zmiana jest śledzona i zapisywana, co zapewnia pełną historię zmian z informacjami o dacie zmiany i osobie dokonującej zmiany. Uzupełnione umowy mogą następnie przejść przez cykl zatwierdzania w trybie automatycznym, a odpowiednia osoba zatwierdzająca może skorzystać z opcji podpisu cyfrowego.

Dzięki OnBase organizacje:

  • w bezpieczny sposób przechowują umowy i zapewniają do nich łatwy dostęp
  • śledzą wszystkie zmiany i działania dotyczące umowy, co pomaga w dokumentowaniu zgodności z przepisami i zmniejsza czas potrzebny na przeprowadzenie kontroli
  • zwiększają przejrzystość w procesie umów, co pozwala na szybkie sprawdzenie statusu umowy, identyfikację blokad w procesie i poprawę czasu realizacji cyklu