Po integracji systemu informacyjnego zasobów ludzkich z OnBase pracownicy HR zyskują łatwy i szybki dostęp do dokumentów i danych dotyczących kandydatów i pracowników bezpośrednio z systemu HR. Wszystkie działania odbywają się z poziomu systemu HR. Pracownicy mogą nawet nie zdawać sobie sprawy, że pracują w OnBase.

Rekrutacja i selekcja

OnBase gromadzi, przechowuje i przekazuje dokumenty kandydatów, uwalniając osoby rekrutujące od ręcznych procesów korzystających z formy papierowej i umożliwiając znalezienie najlepszych kandydatów.

Wdrożenie pracownika

Dzięki całkowitej przejrzystości procesu wdrożenia pracownika OnBase zapewnia terminową realizację zadań.

Zarządzanie dokumentami pracownika

OnBase oferuje pracownikom HR jedną lokalizację przechowywania dokumentacji pracowników, która jest zawsze dostępna w razie potrzeby. W ramach dokumentacji każdego pracownika OnBase identyfikuje brakujące dokumenty i automatyzuje zasady dotyczące okresu przechowywania, pomagając organizacjom spełniać odnośne standardy i przepisy.

Zasady i procedury

Elektroniczne przechowywanie i dystrybucja polityk i procedur, zapewniające zapoznanie się pracowników z aktualnymi wersjami polityk oraz wspierające zgodność z przepisami.

Zakończenie zatrudnienia

OnBase pozwala pracownikom HR na automatyzację zarządzania koniecznymi czynnościami związanymi z zakończeniem zatrudnienia, w tym dotyczącymi świadczeń i płac.