Ubezpieczenia majątkowe i osobowe

Firma Hyland, twórca oprogramowania OnBase jest wiodącym producentem światowej klasy rozwiązań do zarządzania informacją i dokumentami dla sektora ubezpieczeń majątkowych i osobowych.

Nasze rozwiązanie OnBase łączy zintegrowane zarządzanie dokumentami, zarządzanie obiegiem dokumentów i zarządzanie rejestrowanymi dokumentami w jednej aplikacji. System OnBase zarządza elektronicznymi dokumentami i danymi (takimi jak zeskanowane dokumenty, faksy, wydruki, pliki wniosków, formularze elektroniczne, zawartość stron internetowych, pliki multimedialne, czy pliki standardów branży, takie jak ACORD XML).

System OnBase również zapewnia organizacjom automatyzację procesów biznesowych, redukuje czas i koszty wykonywania ważnych funkcji biznesowych, poprawia wydajność organizacji i spełnianie wymogów zgodności z przepisami przez zarządzanie, kontrolę i udostępnianie danych elektronicznych pracownikom, partnerom biznesowym, klientom i innym podmiotom.

System OnBase umożliwia przewagę konkurencyjną przez wygładzenie procesów, redukcję kosztów, zwiększenie kontroli wewnętrznej, pomoc w audytach i lepszą obsługę klientów. Rozwiązania OnBase do zarządzania ubezpieczeniami pomagają firmom różnych wielkości i specjalizacji podwyższyć poziom wydajności przez dostosowanie zarządzania dokumentami do potrzeb każdej dziedziny biznesu.

Przeprowadzamy integrację z systemami administracji polis i przetwarzania roszczeń wiodących dostawców, takich jak Guidewire, DuckCreek, CSC, i StoneRiver, jak również rodzimego AS400 Mainframe.

Szeroki zakres naszego doświadczenia w rozwiązywaniu specyficznych trudności tego sektora, takich jak ochrona danych i wymogi zgodności z przepisami, jest krytycznie ważną podstawą wartości dodanej w partnerstwie. Nasze doświadczenie obejmuje takie dziedziny jak osobowe, handlowe i specjalistyczne linie biznesu, jak również firmy, zarządzające dużymi ilościami nowych klientów, wystawianiem polis i przetwarzaniem roszczeń.
Mamy doświadczenie w usprawnianiu i wygładzaniu wymiany informacji z kanałami dystrybucji, umożliwiającymi elementy samoobsługi, oraz funkcje punktu sprzedaży i punktu obsługi.

Rozwiązania do zarządzania ubezpieczeniami OnBase w podobnych organizacjach pomogły zwiększyć zakres działalności o 400% a w wielu przypadkach zapewniły istotne zmniejszenie kosztów operacyjnych. Dzięki wdrożeniu rozwiązania do zarządzania ubezpieczeniami, jedna z organizacji ubezpieczeniowych była w stanie zredukować okres procesów dla nowych klientów z 7 dni do poniżej jednego. Nasze rozwiązania umożliwiły firmom uzyskanie reputacji „szybkiego płatnika odszkodowań". Mamy wiele tego typu przykładów rzeczywistych osiągnięć, z których wiele było rozwiązaniami wdrożonymi w okresie krótszym niż 6 tygodni.

System OnBase został rozwinięty jako jedna silna platforma oprogramowania, zbudowana od podstaw jako konfigurowalne rozwiązanie typu "wskaż i kliknij". To podejście daje towarzystwom ubezpieczeniowym łatwość korzystania i możliwość własnego projektowania rozwiązania w celu zminimalizowania kosztów zewnętrznego doradztwa i wdrażania. Przez wykorzystanie układu jednej platformy, standardowej metodologii i silnej architektury, towarzystwa ubezpieczeniowe mogą szybko wprowadzić i rozszerzyć narzędzia w celu uzyskania pożądanego stosunku usług do oprogramowania, który jest ułamkiem większości rozwiązań biznesowych.