Integracja z Guidewire ClaimCenter

Integracja OnBase z Guidewire ClaimCenter usprawnia procesy i zwiększa produktywność

Obecne środowisko roszczeń związanych z wysokimi kosztami i licznymi przepisami nakłada na rzeczoznawców do spraw roszczeń ogromną presję. Umożliwienie dostępu za pomocą kliknięcia do potrzebnych im informacji w celu dokładnego zbadania i rozliczenia roszczeń jest nie tylko ułatwieniem ich pracy, lecz także obniżeniem ryzyka nadmiernych nieuzasadnionych strat na roszczeniach dla firmy.

Integracja OnBase z Guidewire ClaimCenter zapewnia gładkie zespolenie systemów w celu uzupełnienia i rozszerzenia funkcjonalności w procesach roszczeń. Rzeczoznawcy mają natychmiastowy dostęp do dokumentów roszczeń i polis z dobrze znanego interfejsu ClaimCenter. Redukuje to ilość działań wymaganych do stworzenia pewnych zapisów czynności, umożliwiając rzeczoznawcom wykorzystanie zaoszczędzonego czasu na ważniejsze zadania. Działania w ClaimCenter inicjują automatyczne procesy pomocnicze w systemie OnBase, takie jak badania medyczne, subrogacja, postępowanie sądowe itd. w celu szybszego przetworzenia roszczenia.

Techniczne korzyści wypływające z integracji OnBase z Guidewire ClaimCenter obejmują:

  • Konfigurowalne elementy typu „wskaż i kliknij" zapewniają innowacyjną konfigurację bez kodowania lub programowania API.
  • Podejście do integracji, które pozwala klientom na podwyższenie funkcjonalności lub wersji systemu Guidewire niezależnie od aktualizacji OnBase, zapewnia, że złącza będą działały w różnych wersjach OnBase i ClaimCenter.
  • Silna i odporna na błędy infrastruktura wiadomości. Integracja OnBase z Guidewire ClaimCenter jest przeprowadzana przez serwer integracji systemów biznesowych (Enterprise Integration Server) OnBase oparty na Microsoft Biztalk, tworząc zaawansowaną architekturę magistrali wiadomości.